PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA  
(PSC - PSOE)

 
Fundació
Any de fundació
1978
Estatuts
Últims
2016
Congrés
Últims
4-6/11/2016
 
PRINCIPIS GENERALS DELS ESTATUTS DEL PSC 

"El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) és una organització democràtica de dones i homes que comparteixen els valors de la llibertat, la igualtat, la justícia social, la sostenibilitat, la fraternitat, la solidaritat, el catalanisme, l'internacionalisme, els valors del republicanisme i la pau, així com els objectius de la defensa de l’Estat del Benestar i la protecció del medi ambient"

- Art.4 Estatuts 2016 -

 
RELACIÓ AMB ALTRES PARTITS

Partit Federat
Partit Socialista Obrer Espanyol - PSOE

 

Partit Europeu

Partit Socialista Europeu - PES

 
 
PRESÈNCIA A LA XARXA

 
 
CÀRRECS PRINCIPALS


Presidència 

Àngel Ros Domingo

 

 

Primera Secretaria 

Miquel Iceta Llorens

 


Àrea d'Organització

Salvador Illa

 


Àrea de Política Institucional, Econòmica i Social

Eva Granados

 

 
 

TERRITORIAL

ÀMBIT LOCAL

ÀMBIT SUPRALOCAL

 

SECTORIAL

 • ASU - Sectorial d’Universitats i Recerca
 • Col·lectiu Crisol
 • Competitivitat i empresa
 • Pau, solidaritat i cooperació
 • Polítiques d'Ocupació
 • Sector Agroalimentari i Acció Rural
 • Cultura
 • Educació
 • Esports
 • Medi ambient
 • Polítiques de discapacitat
 • Política Social
 • Romipén
 • Seguretat ciutadana
 • Gent Gran Activa
 • Habitatge
 • Immigració i integració
 • Mobilitat i transport
 • Política en Xarxa i Ciberactivisme
 • Qualitat Democràtica
 • Salut
 • Justícia i dret
 • LGTB
 • Mitjans de comunicació
 • Nou Gresol
 • Política Europea, Internacional i per la Mediterrània (Europa XXI)
 
ESTAT ACTUAL

QUOTA ANUAL
60€
 
EDAT MÍNIMA
+ 18
 
AVALS
Requeriment opcional: aval de 2 militants
 
 
 
EVOLUCIÓ DE LA MILITÀNCIA

ORGANITZACIONS ADHERIDES

Joves


Fundació


 
 

CONGRÉS DEL PARTIT


Què
 

Ostenta la màxima representació de la voluntat del partit i és el màxim òrgan de decisió, debat i participació.

 

Convocatòria

Ordinària: entre el 2n i el 3r any des de la celebració del Congrés ordinari anterior.
Extraordinària: convocat pel Consell Nacional, per la Comissió Executiva del Partit o pel 30% de la militància del Partit.

 

 
Funcions i estructura principal

 • Reformar els Estatuts.
 • Elaborar l'estratègia i la línia política.
 • Aprovar la gestió dels òrgans de direcció, de control i d’execució.
 • Ratificar el primer/a secretari/a
 • Elegir: Comissió Executiva, President/a del Consell Nacional, membres de la Comissió de Garanties, de la Comissió de Control Financer i de la Comissió d’Ètica i Registre.
 • Actualitzar el protocol de relacions amb el PSOE si escau.
Membres
 

Delegats elegits democràticament per les Agrupacions, Consell de la Igualtat i les Comissions Sectorials en funció del seu cens.

 

CONSELL NACIONAL


Què

Òrgan màxim de decisió del Partit entre Congressos.

 

Convocatòria

Ordinària: una vegada cada 3 mesos
Extraordinària: a instància de la Comissió Executiva, de la Mesa del propi Consell o d'una quarta part del mateix.

 

 
Funcions principals

 • Definir la línia política i controlar l’acció de la Comissió Executiva.
 • Aprovar pressupostos i reglaments.
 • Debatre informes de gestió i mocions de política general.
 • Elegir els membres del PSC al Comitè Federal del PSOE.
 • Aprovar programes, candidatures electorals, coalicions.
 • Ratificar acords electorals i de govern amb altres partits.
 • Cobrir vacants en les comissions del partit.
 • Constituir algunes comissions del partit.
 • Convocar el Congrés Ordinari i Extraordinari, consultes i primàries.
 • Constituir comissions sectorials. 
 • Cobrir vacants només de l'executiva.
Membres

Representants:
1 per cada 100 militants
Membres del PSC al Comitè Federal del PSOE
9 membres de JSC
1 per Comissió Sectorial
15 per organització adherida
1r Secretaris de Federació

Membres amb veu però sense vot:
Exprimers secretaris, Membres de la Comissió Executiva, Membres de la Comissió Executiva anterior, expresident del Consell Nacional, diputats al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu, senadors, alcaldies del PSC de poblacions de més de 50.000 habitants,

 

 

COMISSIÓ EXECUTIVA 


Què

Ostenta la representació legal del Partit i és el seu òrgan executiu. És elegida directament pel Congrés.

 

Convocatòria

Ordinària: almenys dues vegades al mes
Extraordinària: quan s'escaigui.

 

 
Funcions principals

 • Aplicar la política de pactes.
 • Administració i gestió financera del Partit
 • Garantir el funcionament regular de les organitzacions del Partit.
 • Gestió del cens dels/les militants/tes i simpatitzants.
 • Impulsar consultes a la militància.
 • Designar els càrrecs públics no electius i de representació.
 • Coordinació amb la Joventut Socialista de Catalunya.
 • Organitzar i dirigir les campanyes electorals.
 • Mantenir relacions amb altres grups polítics, sindicals i socials.
Membres

Executiva: President, Primer Secretari adjunt, 4 responsables d'àrea, 29 Secretaries que s'ocupen de temes especifics i 13 secretaris/es nacionals.

Ple: membres de l’Executiva, 6 secretaris nacionals elegits pel Congrés i membres nats

Membres nats: alcaldes de Lleida i Tarragona, 1 representant de la Unitat d’Aran, primer secretari de la JSC, president del Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Barcelona i Girona, president de la FMC, director de l’Endavant.

 

ELECCIÓ DELS CÀRRECS


 
PRESIDÈNCIA DEL
PARTIT

A proposta de la Primera Secretaria i ratificada pel Congrés del Partit.

 
PRIMERA
SECRETARIA

Principal càrrec de representació i actuació política.
- Elegida per sufragi universal i secret de tota la militància del Partit i de la JSC.
- És ratificada en el seu càrrec pel Congrés del Partit. 

 
 
 

SOCIODEMOGRÀFIC


 
ÒRGANS DEL PARTIT
LLISTES ELECTORALS
CÀRRECS DE DESIGNACIÓ
 

Joventut

ÒRGANS DEL PARTIT

Membres de la JSC en els òrgans de direcció i execució del Partit. Participen en els Congressos i Conferències amb veu i vot amb una delegació pròpia d’un màxim d’un 2% del total de delegats i delegades. En els Congressos o Consells de Federació participen entre 5 i 15 representants.

   
   
 

Gènere

Es garantirà que cap dels 2 gèneres tingui una presència inferior al 50% en els òrgans de direcció i execució del Partit, tant a les secretaries com a les vocalies.
LLISTES ELECTORALS

Totes les candidatures en qualsevol procès de selecció hauran de respectar els criteris de paritat.

CÀRRECS DE DESIGNACIÓ

Totes les candidatures en qualsevol procès de selecció hauran de respectar els criteris de paritat.

 
  
     
 

IDEOLÒGIC

 
 
CORRENTS
 

Reconeixement d'existència

 
 
La militància té dret a associar-se entre ella per formar corrents d'opinió.
 

Drets

CORRENT

 

La Comissió Executiva podrà convidar cada 3 mesos a representants dels corrents d’opinió reconeguts pel Partit a presentar un informe polític per al seu debat. La Comissió de Garanties ha de vetllar pels seus drets.

 
 
 

 

Descàrrega i utilització de les dades

Podeu descarregar-vos i emprar de manera gratuïta totes les nostres dades, però assegureu-vos de citar la font correctament:

Verge, Tània, Arnau Rovira, Sergi Lostao, Federica Giardina, Sergi Esteve, Albert Garrigós, Xavier Soler i Gerard Pasanau (2017). Base de dades OPCAT, versió juliol de 2017. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona: L’Observatori dels Partits Polítics de Catalunya, www.upf.edu/opcat