DEMÒCRATES DE CATALUNYA
(DC)

 
Fundació
Any de fundació
2015
Estatuts
Últims
2015
Congrés
Últims
07/09/2015
 
PRINCIPIS GENERALS DELS ESTATUTS DE DC

"Som DEMÒCRATES, persones compromeses amb la llibertat, la fraternitat, la justícia social i l’assoliment d’un Estat català independent. Un partit del segle XXI que neix amb voluntat de contribuir a la millora de la qualitat democràtica, amb voluntaris i amb un finançament transparent. (...) Sentim com a propi el llegat polític de la Unió Democràtica de Catalunya dels anys 30 i ens en reivindiquem hereus..."

- Principis generals Estatus 2015 - 

PRESÈNCIA A LA XARXA

 
 
CÀRRECS PRINCIPALS


Portaveu Comissió Delegada

Antoni Castellà i Clavé

 

 

Portaveu Comissió Delegada
Titón Laïlla i Jou

 


Portaveu Comissió Delegada
Núria de Gispert i Català

 
 

 

 

TERRITORIAL

ÀMBIT LOCAL

ÀMBIT SUPRALOCAL

 

SECTORIAL

 • Comunicació
 • Activisme i Campanyes
 • Relacions Institucionals
 • Operacions i Logística
 • Estudis i Programes 
 • Internacional i Finances
 • Grans Ciutats
 • Societat del Benestar
 • Territori
 • Equilibri Territorial
 • Municipal
 • Formació
 • Societat Civil
 • Memòria Històrica
 • Economia i coneixement
 
 
ESTAT ACTUAL

Quota anual
Voluntària
 
EDAT MÍNIMA
+ 18
 
AVALS
-
 
 
 
EVOLUCIÓ DE LA MILITÀNCIA

 
ORGANITZACIONS ADHERIDES

Joves


 
 
 

CONGRÉS NACIONAL


Què

És el màxim òrgan de decisió, debat i participació del partit.

 

Convocatòria

Ordinàriaen un màxim de 3 anys des de l'anterior, convocat pel Consell Nacional.
Extraordinària: motivada pel Comitè Demòcrata Nacional o un 10% de la militància on hi hagi membres d'almenys 3 regions demòcrates.

 
Funcions principals

 • Decidir l’estratègia política i fixar el posicionament ideològic del partit.
 • Elegir el Comitè Demòcrata Nacional i els membres de les comissions de Garanties i Econòmica.
 • Aprovar la gestió del Comitè Demòcrata Nacional i el rendiment de comptes de les comissions econòmiques i de finances.
 • Modificar i aprovar reformes estatutàries.
Membres

Tots els voluntaris/es demòcrates que s'hi inscriguin.

 

CONSELL NACIONAL


Què

El Consell Nacional és el màxim òrgan de decisió, debat, participació i control entre Congressos.

 

Convocatòria

Ordinària: cada 3 mesos.
Extraordinària: motivada pel Comitè Demòcrata Nacional o un 10% dels voluntaris demòcrates, entre els que hi ha d'haver representació de com a mínim 3 regions territorials.

 
Funcions principals

 • Vetllar per a que el Comitè Demòcrata Nacional segueixi les directrius establertes en el Congrés Nacional i aprovar el seu informe de gestió.
 • Controlar les accions dels diferents òrgans de govern.
 • Impulsar el debat i la participació dels voluntaris en i de tots els àmbits.
 • Aprovar l’informe de la Comissió Econòmica.
 • Aprovar els programes electorals d’àmbit nacional, i ratificar els programes municipals.
 • Supervisar la tasca duta a terme pels càrrecs públics del partit d’àmbit nacional.
 • Cobrir les baixes que es produeixin en el Comitè Nacional, o en altres òrgans escollits pel Congrés.
 • Crear els Espais Demòcrates de Pensament que consideri oportuns, a proposta del CDN.
  Aprovar els Pressupostos anuals i els reglaments que emanen dels estatuts.
 • Convocar el Congrés del partit.
 • Aprovar les relacions amb altres partits o aliances electorals.
Membres

 • Membres del Comitè Nacional Demòcrata.
 • 200 membres a distribuir comarcalment i per districte, amb un mínim de dues persones representants de cada comarca i de cada districte de la ciutat de Barcelona.
 • Es procurarà que estiguin representades totes les regions demòcrates.
 

COMITÈ DEMÒCRATA NACIONAL


Què

És l’òrgan de govern que ostenta la direcció executiva del partit.

 

Convocatòria

Com a mínim un cop al mes.

 
Funcions principals

 • Dirigeix l’acció política del partit i la seva organització, determinada pels acords presos en el marc del Congrés i del Consell Nacional.
 • Pot proposar la creació d'Espais de Pensament Demòcrata..
Membres

35 comissionats escollits pel Congrés Nacional en llistes obertes. S'escolliran mínim dos portaveus.

 
 

ELECCIÓ DELS CÀRRECS


 

PORTAVEUS COMISSIÓ DELEGADA

Elecció col·legiada del Comitè Demòcrata Nacional. Es té en consideració l'elecció en llistes obertes dels comissionats escollits pel Congrés Nacional.

 

 
 
 

SOCIODEMOGRÀFIC


 
ÒRGANS DEL PARTIT
LLISTES ELECTORALS
CÀRRECS DE DESIGNACIÓ
 

Joventut

ÒRGANS DEL PARTIT
Es constituirà un comitè d'enllaç amb les Joventuts Demòcrates un cop aquestes estiguin constituides, establint un protocol de relacions ratificat pel Consell Nacional.
  
  
 
    
  
  
  
 

 

Descàrrega i utilització de les dades

Podeu descarregar-vos i emprar de manera gratuïta totes les nostres dades, però assegureu-vos de citar la font correctament:

Verge, Tània, Arnau Rovira, Sergi Lostao, Federica Giardina, Sergi Esteve, Albert Garrigós, Xavier Soler i Gerard Pasanau (2017). Base de dades OPCAT, versió juliol de 2017. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona: L’Observatori dels Partits Polítics de Catalunya, www.upf.edu/opcat