CONVERGÈNCIA DEMÒCRATICA DE CATALUNYA  
(CDC)

 
Fundació
Any de fundació
1974
Estatuts
Últims
2015
dISSOLUCIÓ
Any de dissolució
08/07/2016
 
PRINCIPIS GENERALS DELS ESTATUTS DEL CDC 

"Convergència Democràtica de Catalunya (en endavant Convergència) és un partit polític nacionalista català, democràtic, plural, humanista i progressista, que té com a eix de la seva filosofia política (discurs i actuació) el desenvolupament integral i el benestar de les persones i que pretén assolir una societat justa, solidària i lliure independent.

Convergència manté com a objectiu el ple reconeixement nacionade la plena sobirania de Catalunya. En la mesura que el nou Estatut reconeix que els poders de la Generalitat emanen del poble de Catalunya, Convergència Democràtica de Catalunya promourà al Parlament de Catalunya l’exercici del dret a decidir, sense cap més límit que la voluntat democràtica expressada lliurement i en pau del poble de Catalunya".

- Títol Preliminar Estatuts 2016 -

 
RELACIÓ AMB ALTRES PARTITS

Acord de transició

Partit Demòcrata Europeu Català

 
 
PRESÈNCIA A LA XARXA

convergencia.cat

 
 
CÀRRECS PRINCIPALS


Coordinador General 

Fancesc Sánchez

 

 

Defensora del Militant 

Roser Olóndriz

 

Responsable de Finances

Carles del Pozo

 
 
 

 

Descàrrega i utilització de les dades

Podeu descarregar-vos i emprar de manera gratuïta totes les nostres dades, però assegureu-vos de citar la font correctament:

Verge, Tània, Arnau Rovira, Sergi Lostao, Federica Giardina, Sergi Esteve, Albert Garrigós, Xavier Soler i Gerard Pasanau (2017). Base de dades OPCAT, versió juliol de 2017. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona: L’Observatori dels Partits Polítics de Catalunya, www.upf.edu/opcat