Nou Nou

Torna a la pàgina principal
Vés enrere

Blog: "BBC: Pla estratègic per a la singularitat Reptes, objectius i estratègies de l’Annual Plan 2017-18 de la televisió pública britànica"

Blog: "BBC: Pla estratègic per a la singularitat Reptes, objectius i estratègies de l’Annual Plan 2017-18 de la televisió pública britànica"

18.07.2017

 

Pablo Gómez-Domínguez

Podeu consultar el document en format .pdf en aquest enllaç

Les radiotelevisions públiques d’arreu el món s’enfronten a un triple repte condicionat per la tecnologia: mantenir una oferta atractiva i econòmicament viable (eficiència), establir-se com una opció atractiva davant un públic altament fragmentat (audiència) i adaptar les estructures organitzatives a les rutines de treball digital (professionals). Aquests reptes es retroalimenten a si mateixos; això vol dir que una mala estratègia en un dels eixos tindrà conseqüències negatives en tot l’esquema, i viceversa.

Davant d’aquest escenari, les actuacions són diverses. Algunes corporacions intenten mantenir les dades d’audiència lineal mitjançant l’increment en la producció de continguts originals destinats a la primera pantalla (que encara condiciona gran part de la inversió publicitària). D’altres se centren en les tecnologies immersives per oferir als espectadors/usuaris una experiència diferencial enfront la competència privada. També es troben exemples de corporacions que aboquen una gran quantitat de recursos en l’estratègia de terceres plataformes (Youtube o Facebook), buscant diversificar els canals i monetitzar una part dels continguts amb públics no presents a l’emissió lineal. I per últim, un nombre petit de mitjans es manté estàtic, esperant el relleu; per un costat, per l’accés a recursos per desenvolupar un pla estratègic i, per un altre costat, perquè no disposen de capital humà especialitzat.

En aquest context, la BBC ha fet pública una síntesi del seu pla estratègic anual per a la temporada 2017-2018, tot i que també inclou actuacions dins de l'acord marc (Royal Charter) fins el 2022. El document (consultable en aquest enllaç) inclou una revisió dels serveis de la BBC, tot fent èmfasi en el concepte 'distinctiveness’ (que va ser introduït en el darrer mandant-marc per garantir que l'oferta de la Corporació no entrés en conflicte amb la competència comercial), la governança i les obligacions de servei públic i un bloc amb actuacions específiques per al pla anual. 

Dins de l’informe hi ha la secció "The BBC's three years strategy and Workplan for 2017/18" que tracta les àrees de:

 • Interès públic
 • Interactivitat
 • Impacte sobre el mercat
 • Transparència
 • Associació comercial
 • Diversitat
 • Innovació tecnològica
 • Inversió
 • Bones pràctiques i gestió de fons públics

Per a cadascuna d'aquestes àrees el document estableix accions específiques, detalla els actors involucrats, el temps previst per assolir els objectius i l’encaix de cada acció dins de l’estratègia global de la corporació. La secció inclou una infografia que ho sintetitza:

 

 

En aquest sentit, si ens fixem en la part inferior de la infografia, s'aprecien les actuacions concretes que hem resumit en els següents punts clau. Algunes accions són molt continuistes amb els objectius tradicionals de la BBC i d’altres introdueixen novetats significatives:

 1. Grow iPlayer and Liveimplementar millores per duplicar l'abast i quadruplicar el temps per visita amb l'objectiu de convertir-se en el sistema a la carta més consumit de Regne Unit (competint explícitament amb Netflix) mitjançant actuacions sobre la cobertura d'esdeveniments en directe (tenint en compte la nova era daurada del liveness), l'increment de la personalització i l'oferta de continguts 'mobile-first'.
 2. Reach 20m membersper augmentar el volum de dades i dissenyar millores en el servei de personalització i recomanació que millorin l'experiència de l'usuari. Continuen la línia de treball en els algoritmes que s’inspiren en Netflix i Hulu.
 3. Review of brands, per millorar la promoció dels continguts i de la imatge de la Corporació. Això inclou un desplegament d’accions dirigides a la reputació dels serveis web i mòbil amb el suport de les xarxes socials.
 4. Younger audiences (0-34)focalitzar part de les actuacions a les plataformes i la producció de continguts en les audiències joves, un perfil que es resisteix a consumir gran part dels continguts de la Corporació, a la primera finestra.
 5. Reinvent and grow audiocentrar la transformació en els sistemes de distribució (millora de la qualitat) i recomanació d'àudio seguint l'estratègia de l'iPlayer amb el vídeo. Es marquen l’objectiu d’augmentar el nombre d’oients que busquen una experiència d’escolta diferencial.
 6. Newstream and slow newsen cinc fronts:

a.  Augmentar la cobertura d'actualitat a través dels mitjans digitals, especialment dispositius mòbil.

b.  Millorar la selecció de temes perquè sigui més representatiu de la ‘realitat nacional’.

c. Implementar canvis perquè el contingut informatiu arribi millor a les audiències joves. Les transformacions en faran sobre el format, els conductors i la distribució multiplataforma.

d. Incrementar la cobertura 'slow' fent seguiment a mig i llarg de termini de les notícies i/o aprofundint amb el recurs de dades interactives i altres serveis a la web i les aplicacions. Sorgeix de l’esperit de lluita contra les fake-news.

e. Fomentar la participació de l'usuari/espectador a través d'iniciatives com el BBC Weather (on més de 150.000 'watchers'). L’objectiu és exportar aquesta dinàmica a altres programes.

 1. Revitalise our education missionmaximitzant la personalització i adaptant l'oferta digital a tots els nivells d'aprenentatge invertint en la producció de contingut i augmentant la col·laboració amb les famílies, organitzacions educatives i institucions.
 2. Reflect the diversity of the UKcol·laborant a través del contingut en la integració de totes les identitats que formen part del país
 3. Britain's creative partnercompartir el potencial logístic i tecnològic de la BBC amb l'entorn artístic i de producció del país; això també inclou un compromís de formació i el compromís d'introduir gradualment en la plantilla treballadors de perfil jove que puguin consolidar-se en la Corporació. 
 4. Grow Studios, perquè l'augment de producció nacional i amb socis internacionals impacti sobre la captació de fons de la BBC. Es marquen la fita d’aconseguir uns ingressos de 1.200 milionse lliures en els primers 5 anys del de vigència de la Royal Charter de la BBC (15% més que en l’anterior).
 5. Grow Worldwide and Grow the World Service, ajudant a l'expansió dels 'valors’ britànics i la influència de la Corporació.

Sobre les xarxes socials, la intenció de la Corporació és centrar l'actuació en aquestes plataformes per incrementar la captació de públics de perfil jove a través de:

 • Producció de contingut original destinat al seu consum en xarxa (especialment vídeo nadiu). 
 • Producció de contingut per al consum lineal que fomenti la participació en xarxes (per exemple amb l'augment de trames amb protagonistes joves).
 • Actuacions específiques sobre la distribució de notícies: format, tractament i difusió.
 • Actuacions específiques sobre el canal BBC Three, intentant recuperar el potencial innovador amb el qual va ser convertit en un canal online-only.
 • Generació de dades per a l'anàlisi d'audiències i l'aprofitament cross-media. Aprofitant la conversa social per augmentar els indicadors que fan servir per valorar els programes.

La principal conclusió que s’extreu de l’informe és que la BBC aposta per una integració planificada en els entorns digitals. Pot semblar que la tasca per a una corporació com aquesta no ha de convertir-se en un camí ple de obstacles, però la mida de l’organització (amb distribució internacional) així com la seva ambició per convertir-se en el referent audiovisual de la cultura i els valors britànics poden alentir el procés. És per això que l’aposta que fa té en compte tots els nivells productius, des del lloc de treball i l’actualització de les rutines professionals fins a la diversificació del producte i l’aprofitament de les dades. Tot això sense renunciar al seu objectiu de creixement i aportació de valor públic, nacional i global que queda plasmat en un fragment del pròleg que Tony Hall va elaborar per aquest informe:

Other anniversaries we commemorate this year will include the 500th of Martin Luther’s sparking of the Protestant Reformation, the 100th of the Russian Revolution and the 70th of the partition of India. In one way or another, output from these anniversaries will appear across nearly all the BBC’s services.

Alguns fragments destacats:

BBC News Online, on PC or mobile, or on Twitter or Facebook, is essential to our strategy And we will need to use all the tools and techniques of the mobile world – like alerts, notifications and live feeds – to reach audiences where they are in the way they expect it.

Social media platforms are increasingly important to reaching young audiences with news as this is where many of them expect to find it. But news providers are less differentiated on these platforms, making attribution and measurement a challenge, and making it harder to differentiate between reliable and unreliable sources.

Building on BBC Three’s scale on social media, we are collaborating to reach young and diverse audiences with engaging content from entertainment brands across the BBC. Our plans to increase its impact and appeal to younger audiences include introducing a wider range of younger characters, developing more storylines about young people’s issues that have cross-generational appeal and driving engagement through greater use of social media.

Categories: