Vés enrere Les claus de la producció actual del cinema català: una mirada al període 2012-2022 i presentació de l’informe estadístic de 2021

Les claus de la producció actual del cinema català: una mirada al període 2012-2022 i presentació de l’informe estadístic de 2021

Per Reinald Besalú, Joan M. Corbella i Carles José i Solsona

 

Observatori de la Producció Audiovisual

Amb l’Acadèmia del Cinema Català
i Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC)

 

Descarregar pdf

19.07.2022

 

INTRODUCCIÓ

 

En la primera meitat de 2022, s’han qualificat 22 pel·lícules catalanes –és a dir, amb participació en un grau major o menor de productores catalanes. D’aquestes, se n’han estrenat 9 i han aconseguit 885.454 espectadors i espectadores en sales d’exhibició al conjunt d’Espanya, amb Alcarràs com a film més taquiller. De fet, Alcarràs aporta un terç dels espectadors aconseguits pel conjunt de llargmetratges espanyols qualificats i estrenats la primera meitat de 2022.

Aquestes dades per si mateixes aporten informació, però és important poder-les interpretar i avaluar en el context adequat. Per això oferim aquest informe estadístic sobre la producció de cinema a Catalunya.

Aquest informe, centrat en l’any 2021, és fruit de l’interès compartit per l’Acadèmia del Cinema Català, Productors Audiovisuals de Catalunya i l’Observatori de la Producció Audiovi- sual (de la Universitat Pompeu Fabra) per a reforçar el coneixement públic d’aquesta activitat a Catalunya.

Atesa la importància d’afrontar el futur del sector amb polítiques públiques i decisions empresarials i professionals sòlides, vam considerar que els esforços de cada una de les entitats per a oferir la informació que pot elaborar donarà un resultat més fructífer si fem un treball en comú.

Per això aquest primer informe conjunt, que ha comptat amb el treball pacient de recollida de dades per part de Carles José i Solsona, a partir de les xifres que ha subminis- trat l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) de la Generalitat de Catalunya i les bases estadístiques de l’Instituto para la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura espanyol.

Per tant, es basa en la informació més completa i exhaustiva disponible. Amb tots els avantatges i els inconvenients. Entre aquests, que hem de reconèixer que encara avui hi ha finestres d’accés al consum de cinema de les que a penes tenim dades, cosa que no permet obtenir la radiografia completa de la situació del cinema.

Aquest informe, però, se centra a explicar el volum de la producció i les diverses formes de participació de les empreses. I s’ha pogut recollir una part considerable de la informació sobre la matèria, que ens permet dibuixar els grans trets del paisatge català de la producció de cinema. És un paisatge complex, atesa la diversitat de situacions,

Les claus de la producció actual del cinema català: una mirada al període 2012-2022 Juliol 2022 i presentació de l’informe estadístic de 2021

3

que van des de la participació absolutament minoritària en coproduccions amb empreses de la resta de l’estat i d’altres països fins a títols produïts per una sola companyia catalana.

A partir d’aquesta realitat tan plural en possibilitats hem intentar explicar com es van fer les 81 pel·lícules amb participació catalana l’any 2021, el nombre de títols en què van participar i els ajuts que van rebre. Però cal aclarir que no es tracta d’una base de dades on consultar la informació de cada títol, perquè això és tasca de les administracions públiques i es poden consultar, sinó d’un treball d’anàlisi, una radiografia de conjunt.

En aquesta primera edició hem enfocat la radiografia amb les dades que hem pogut obtenir, però som conscients que encara no hi surt tot el que voldríem. De cara al futur tenim la vol- untat d’enfortir-lo amb informacions que ara per ara no són prou completes, en relació amb els aspectes econòmics de la producció i també respecte a la llengua original de la producció. Amb la col·laboració de les institucions públiques tenim la confiança de poder millorar els propers informes, de manera que aquest sigui només una primera edició d’una sèrie que ens ha de permetre dibuixar tendències i detectar les fortaleses, debilitats i necessitats del sector.

Aquest primer estudi se circumscriu a l’any 2021, però partim del convenci- ment que és fonamental contextualitzar-lo adequadament, i per això l’obrim amb una referència a l’evolució cronològica –per un període de deu anys- dels principals indicadors que permeten fer el seguiment de la indústria: nombre de llargmetrat es que es van produir cada any (a partir de les estadístiques de qualificació de les obres), nombre d’estrenes en circuits comercials tradicionals (les disponibles des de les administracions), i públic i recaptació que van generar en aquests circuits. Aquests indicadors es presenten en termes absoluts, per a veure les variacions de l’activitat catalana i els seus resultats a les sales, però també en termes relatius a la participació en el mercat total de la cinematografia a Espanya.

A partir d’aquesta perspectiva temporal, la segona part proposa pròpiament l’anàlisi de la producció de 2021 participada per les empreses catalanes, en els seus diversos graus i formes.

Amb el desig que sigui d’interès i utilitat per a totes les persones interessades en el cinema, us proposem la lectura de l’informe de síntesi, i l’annex amb les taules estadístiques completes.

 

Descarregar pdf complet

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact