ESTUDI

LA PRODUCCIÓ DE CINEMA A CATALUNYA 2006-2018

LES XIFRES CLAU

Resum dels informes de la producció cinematogràfica 2006-2018

 

Resums a càrrec d'Anna Medrano

Infografia i edició a càrrec de Noemí Sánchez

 

Descarregar en pdf

05.06.2020

 

Clica en la imatge per ampliar

 

PRODUCCIÓ DE LLARGMETRATGES A CATALUNYA

 

Entre els anys 2000 i 2007 la producció de llargmetratges a Catalunya va seguir una lògica ascendent. A partir de 2007, però, trobem pujades i baixades contínues, on destaquen les 96 i 93 produccions de 2010 i 2015 respectivament. Contràriament, els darrers anys amb menys produccions són el 2012, amb 67 títols produïts, i el 2018, amb un total de 55. Així doncs, el 2015 observem una gran crescuda, però aquesta no es va mantenir durant els anys immediatament posteriors. De fet, la tendència a la baixa es va pronunciar el 2018, amb 38 produccions menys que el 2015.

 

PES DE LA PRODUCCIÓ CATALANA EN EL CONJUNT DE LA PRODUCCIÓ ESPANYOLA


Si comparem les dades amb la producció del conjunt de l’estat espanyol, comprovem que la producció catalana ha perdut pes percentual durant els darrers anys. Mentre el 2010 les productores catalanes participaven aproximadament en la meitat de les pel·lícules fetes a Espanya, el 2013 van participar en una de cada tres. L’informe dels anys 2016-2017 demostra la consolidació d’aquesta pèrdua de pes. El 2016 la participació catalana va representar el 30% del total de produccions espanyoles i el 2017 la xifra va baixar fins al 29%. Aquest percentatge va caure fins al 20% l’any 2018.

 

LES COPRODUCCIONS

 

Moltes de les pel·lícules catalanes es fan en coproducció amb altres empreses espanyoles, europees o d’altres països. Quin és el pes de les productores catalanes en aquestes coproduccions?[1] En aquest sentit, les dades s’han mantingut més o menys estables en els darrers anys. Els llargmetratges amb una baixa participació de les productores catalanes és força reduït i, a més, des del 2007 s’observa un augment amb alts i baixos de la producció majoritària. El 2018, concretament, va ser clarament dominant, ja que el 95% de les coproduccions van comptar amb una participació catalana majoritària.

 

 

Centrant-nos en l’evolució de les coproduccions, observem que aquestes han estat majoritàries des de l’any 2006, amb l’excepció del període 2014-2015, quan les pel·lícules d’un sol productor van créixer notablement, i del 2018, amb un gran domini de les obres amb una sola empresa productora (69% del total de produccions).

 

 

 

PRODUCCIÓ DE FICCIÓ I DOCUMENTALS

 

Pel que fa al nombre de films de ficció i de documentals, els primers van ser els majoritaris entre el 2006 i el 2017. Cal destacar, però, que durant el període 2014-2015, els documentals gairebé van aconseguir representar la meitat de la producció catalana. Els anys 2016 i 2017 els documentals patien una certa davallada, tot i que les xifres seguien sent molt millors que en anys anteriors. El 2006, per exemple, els documentals només representaven el 20% del total de la producció catalana. Onze anys més tard, el percentatge se situava per sobre del 35%. El 2018, per primer cop, els documentals van superar el films de ficció i van representar gairebé el 64% del total de les produccions.

 

 

LLENGUA ORIGINAL DE LES PRODUCCIONS

 

Quant a les llengües originals de les pel·lícules, el castellà s’ha imposat amb contundència des del 2005, amb l’excepció de l’any 2009, amb uns percentatges idèntics de llargmetratges en català i en castellà. No obstant això, no podem definir una tendència clara, ja que hi ha augments i descensos continus de les produccions rodades en català i en castellà. Si ens fixem en els darrers anys estudiats, la diferència entre ambdues llengües es va aguditzar l’any 2017, amb un 59% de films rodats en castellà i només un 21% de pel·lícules en català. El 2018 també va portar canvis en aquest aspecte, ja que les pel·lícules rodades en català van créixer fins al 31%. El següent gràfic ens mostra els percentatges de produccions segons la llengua original.

 


[1] Classificació dels films catalans en funció del grau de participació de les productores catalanes en el finançament de la pel·lícula. S’estableixen quatre categories: participació ‘simbòlica’ (entre l’1% i el 15%), participació ‘minoritària’ (entre el 16% i el 30%), ‘altament significativa’ (entre el 31% i el 50%) i ‘majoritària’ (més del 50%).

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: