BLOG

Estadístiques de la producció de ficció televisiva a la Unió Europea

 

Joan M. Corbella

 

Descarregar en pdf

 

Font:  European Audiovisual Observatory (2020): Audiovisual fiction production  in the EU- 2019 edition

31.03.2020

 

Les estadístiques de l’any 2018 i les de 2019, quan vagin sortint- ens han de permetre recordar on estava el sector audiovisual abans de la crisi sanitària mundial, on l’havíem deixat, com a nord per a remuntar tan aviat com es pugui i de passada corregir el que calgui, pel be de la creació i la cultura. Per això, aquí recollim algunes referències.

Les darreres dades recollides per l’Observatori Europeu de l’Audiovisual situen en un miler el nombre d’obres diferents (títols i, en el cas de les sèries, temporades), 20.000 episodis i 13.500 hores produïdes de continguts televisius (audiovisual no cinematogràfic) a la Unió Europea l’any 2018.

Lògicament, els serials d’emissió diària ocupen la part més gran en  volum d’hores produïdes (61%) tot i representar només el 9% dels títols. A l’altre extrem, els telefilms aporten el 4% del temps amb el 36% dels títols, i van caient des de 2016. Al mig, més de la meitat dels títols de l’any 2018 corresponen a sèries entre 2 i 13 capítols, que és el segment que més va créixer entre 2016 i 2018.

Alemanya  és el país lider en producció, sumant tots els formats, tot i la baixada que ha experimentat, seguida d’Espanya, en volum d’hores. Els serials predominen a Espanya, Portugal, entre d’altres, mentre que Alemanya i França destaquen en telefilms, i la mateixa França, juntament amb el Regne Unit, Itàlia i Holanda són molt actives en sèries curtes (de 2 a 13 episodis)

En l’àmbit de la ficció televisiva les coproduccions no són habituals (13% el 2018), i quan es fan amb països no membres de la Unió Europea, predominen els acords amb els Estats Units, Noruega i Canadà.

Els operadors de televisió pública a la Unió Europea han baixat el nombre de títols encarregats des de 2015, tot i que en nombre d’hores hi ha un augment, pel pas del format de telefilms al de sèries curtes, terreny en què són predominants.

Per contra els operadors comercials gestionen el 32% dels títols però el 60% de les hores produïdes, pe rl’impacte dels serials.

Els serveis “nadius” de VOD ja produeixen el 5% de les sèries de 2 a 13 episodis, mentre que l’any 2015 la xifra era només de l’1%.

Prop d’un miler d’empreses han produït almenys un títol de ficció televisiva entre 2015 i 2018 a la Unió Europea, tot i que entre els 20 primers en activitat hi ha operadors de televisió (i les seves filials de producció) i empreses productores sense vincles amb els operadors.

Només 8 empreses van participar en la producció de més de 20 títols en el període entre 2015  i 2018, i 9 més van participar en entre 10 i 19 títols.

L’estudi de l’Observatori també inclou un volum important de dades estadístiques sobre la participació de directors/es i guionistes en la producció de ficció televisiva.

A continuació presentem alguns dels gràfics més destacats de l’estudi.

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: