La campanya per escollir el neologisme de l’any és una iniciativa de l’Observatori de Neologia (OBNEO) de la Universitat Pompeu Fabra, la Secció Filològica de l’Institut d'Estudis Catalans (IEC), el Termcat i 3Cat-ésAdir que pretén fer visibles els temes que interessen a la societat i acostar la llengua als parlants. Amb aquest objectiu, se’ls ofereix la possibilitat d’opinar sobre el neologisme que voldrien veure incorporat al diccionari normatiu. La votació pública té lloc durant el mes de desembre, durant dues setmanes i la paraula guanyadora és la que rep més vots.

L’Institut d'Estudis Catalans té el compromís d’analitzar les paraules guanyadores amb atenció especial per mirar d’incorporar-les en el diccionari normatiu (DIEC2).

Nombre de votants en les diferents edicions

La participació

L’evolució tan positiva en el nombre de votants demostra que El neologisme de l’any és una campanya que atreu l’atenció de la societat i que ja està estabilitzada en les convocatòries anuals. Les entitats organitzadores afirmen que any rere any ha anat canviant la percepció social dels neologismes i que actualment la majoria de parlants accepta l’aparició de paraules noves com un fenomen natural i positiu. Els neologismes enriqueixen la llengua i la fan més útil.