10. Calidoscopi

Què faig amb tantes dades?

min
Helena Ramalhinho

Helena Ramalhinho, cap del Grup de Recerca Business Analytics i professora del Departament d’Economia i Empresa de la UPF 

Miquel Oliver

Miquel Oliver, cap del Grup de Recerca en Tecnologies i Estratègies de les Telecomunicacions i professor del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la UPF

El concepte de big data està de moda a la nostra societat, i afecta tant empreses privades com públiques. D’entrada, ens formulem diverses preguntes per intentar entendre millor el fenomen i relativitzar-lo pel que fa al seu impacte: es tracta d’una moda temporal o és per contra un fet que canviarà realment el futur de les organitzacions? És necessari utilitzar sempre big data o amb small data ja n’hi pot haver prou? Quin valor podem obtenir del big data?

“El big data és una moda temporal o és per contra un fet que canviarà realment el futur de les organitzacions?”

El fenomen s’ha fet particularment conegut perquè grans empreses com Google o Amazon en fan ús de manera eficient des de fa anys. Però la veritable clau es troba en els canvis en els processos i les metodologies analítiques que s’apliquen, i no només en la recopilació i l’emmagatzematge de dades de forma massiva. És a dir, el canvi cultural en les organitzacions rau en l’ús del coneixement extret de totes aquestes dades per tal d’aprofitar-lo en els processos de decisió.

Formalment el big data no és un concepte nou, ni tampoc n’hi ha una única definició consensuada de manera generalitzada. Evidentment el big data es refereix a les dades massives –o sigui, de gran volum– que superen les capacitats dels programes habituals d’un ordinador per capturar-les, administrar-les i processar-les. A més del volum, el big data també considera la diversitat i la complexitat (varietat) i la capacitat d’extreure valor en un temps raonable (velocitat). D’aquí surten les famoses tres V associades al concepte de big data, que poden complementar-se amb altres conceptes com veracitat, valor afegit per les dades, etc.

Els sistemes de big data aporten el seu màxim valor quan combinen informació de dades estructurades, com ara de bases de dades (documents de text o fulls de càlcul, informació sobre clients, etc.), amb dades externes no estructurades: xarxes socials, dispositius mòbils, sensors, Internet de les coses, etc. La selecció i la combinació de diverses fonts d’informació és un primer repte que el big data planteja, i que multiplica la capacitat d’obtenir la informació necessària per respondre a les preguntes que les organitzacions puguin fer-se.

Les cadenes de supermercats fa temps que disposen de sistemes de fidelització de clients que inicialment s’utilitzaven per aplicar descomptes als compradors i convertir-los en clients habituals. Però aquesta informació és també absolutament valuosa a l’hora de fer campanyes de màrqueting personalitzat, identificar relacions entre els productes, determinar la cartera de productes o desenvolupar sistemes de recomanació adaptats a cada client, amb l’objectiu final de maximitzar les vendes.

“La clau es troba en els canvis en els processos i les metodologies analítiques que s’apliquen, i no només en la recopilació de dades”

Una altra àrea d’aplicació està relacionada amb el fenomen de les  digital cities i amb la gestió de les ciutats. Com utilitzar tota la informació obtinguda en una ciutat per millorar el trànsit, disminuir les emissions de gasos o millorar la vida dels ciutadans? Un exemple de millora en aquest àmbit és l’optimització de la distribució de mercaderies. Amb l’ús de la informació que es pot obtenir d’una app mòbil que ha substituït el disc de càrrega i descàrrega, el trànsit en temps real, la disponibilitat de places d’aparcament, etc., és possible aplicar un sistema de transport col·laboratiu que milloraria aquestes activitats i tindria un impacte molt positiu en la ciutat.

Són només un parell d’exemples de l’impacte del big data en la vida de les persones i en l’eficiència de les empreses. La disponibilitat de dades obertes (open data) a nivell global incrementa els camps d’aplicació del big data i multiplica les possibilitats d’accedir-hi, fins i tot per a les petites i mitjanes empreses, en tot tipus de negocis. Per a tots ells, el big data els suposa un avantatge competitiu que els ajuda a créixer de manera sostinguda i intel·ligent i, el més important, a fer-ho millorant la vida de les persones.

La gran qüestió no és doncs la gran quantitat de dades que es poden recopilar i emmagatzemar, sinó com obtenir valor d’aquestes dades.