1. Presentació

Universitat i igualtat de gènere: compromís amb la transformació social

min

La campanya #Metoo, iniciada als Estats Units per denunciar situacions d’agressió o d’abús sexual a dones, o la campanya #onsónlesdones, posada en marxa a Catalunya per denunciar la seva invisibilitat en espais d’opinió pública com els mitjans de comunicació, són dos exemples de rabiosa actualitat que demostren les actuals problemàtiques de gènere.

A la UPF, a través de la Unitat d’Igualtat, s’ha encunyat l’etiqueta #AmbPerspectiva per fomentar una campanya de sensibilització envers la perspectiva de gènere en els àmbits de la docència i la recerca. I és que la universitat no és aliena a les inèrcies amb les quals es mou la societat, tant per bé com per mal. Per tant, si a la societat hi ha pràctiques no igualitàries, estereotips de gènere i biaixos implícits, la universitat no n’està exempta.

Cada vegada més, l’alumnat exigeix que la perspectiva de gènere es tingui en compte en la seva formació. Les noves promocions arriben a la universitat amb més consciència que mai sobre les desigualtats de gènere i demanden eines i alternatives per poder canviar el món en el qual viuen.

La universitat té, doncs, el deure de lluitar contra aquesta situació injusta. Per aquest motiu, l’any 2017 es va institucionalitzar l’estructura d’igualtat a la UPF, amb pressupost, personal propi i una oficina d’atenció al campus de la Ciutadella. Una decisió que ha representat un salt qualitatiu en la implementació de la perspectiva de gènere a la Universitat i que ja ha donat algun resultat meritori, com la 8a. posició mundial de la UPF en promoció de la igualtat de gènere, segons el recent i innovador rànquing que ha publicat el Times Higher Education en relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Però encara queda molta feina per fer en molts àmbits: sensibilització de la comunitat; igualtat d’oportunitats en l’accés al treball i a la promoció professional; participació i representació paritàries; eradicació de discriminacions i violències, o docència, recerca i transferència de coneixement sensibles al gènere.

La perspectiva de gènere ha entrat a les universitats per quedar-s’hi. Perquè una universitat igualitària serà també una universitat de millor qualitat, més democràtica i radicalment compromesa amb la transformació social.

Tira còmica