Parla interna en acció: noves perspectives (INACT)

Projecte

La parla interna en acció: noves perspectives (INACT) és un projecte de recerca dirigit per Marta Jorba i amb seu al Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. Està finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación i la Agencia Estatal de Investigación. 

 

Finançament

 

Ministerio de Ciencia e Innovación - Agencia Estatal de Investigación
Ministerio de Ciencia e Innovación/ Agencia Estatal de Investigación
Ref. PID2020-115052GA-I00/MICIN/AEI/10.13039/501100011033
Fundación BBVA