Biomedical Engineer's Pledge

L'exercici professional de l'enginyeria biomèdica pot comportar conseqüències greus. Aquestes possibles conseqüències no difereixen de les esperables en l'exercici de la professió mèdica. Per tant, el marc ètic de les enginyeres biomèdiques i els enginyers biomèdics no hauria de diferir substancialment del marc ètic de les metgesses i els metges.

En medicina, un element que es percep com a simbòlic però fonamental en la formació de la consciència ètica dels seus professionals és el “Jurament Hipocràtic”, d’origen incert que es remunta a l'antiga Grècia. El “Jurament Hipocràtic”, en les seves versions antigues, o en la seva adaptació contemporània per part de l'Associació Mèdica Mundial, la “Promesa del Metge”, també anomenada Declaració de Ginebra, és una breu declaració solemne, sense validesa legal, de compromisos ètics que les i els estudiants de medicina reciten com a ritu d'iniciació en el seu darrer any o just després de graduar-se. En altres professions sanitàries, com ara infermeria o farmàcia, de vegades també es recita el “Jurament Hipocràtic”. Tot i això, en les seves diferents versions, el “Jurament Hipocràtic” conté aspectes que no serien aplicables al camp de l'enginyeria biomèdica.

El “Compromís de l'enginyera biomèdica i de l'enginyer biomèdic” ha estat concebut per enfortir la consciència ètica de les futures i els futurs professionals de l'enginyeria biomèdica. Consta d'una frase de preàmbul, deu promeses i una frase de conclusió. Es dona màxima prioritat a la primera promesa, que combina els principis fonamentals de beneficència i no maleficència.

A més d'enfortir la consciència ètica de les i els estudiants d'enginyeria biomèdica, l'adopció del “Compromís de l'enginyera biomèdica i de l'enginyer biomèdica” podria comportar altres resultats beneficiosos, com ara un major coneixement i estimació, per part de la societat en general, cap a l'enginyeria biomèdica i una col·legialitat més gran amb altres professionals de la salut.

Es pretén que l'adhesió al “Compromís de l'enginyera biomèdica i de l'enginyer biomèdic”, mitjançant la lectura en veu alta, es dugui a terme en actes públics a universitats. (Si teniu intenció d'organitzar un d'aquests actes, si us plau, feu-nos-ho saber).

 

(A la versió en anglès d'aquesta pàgina es descriu el procés col·laboratiu que es va dur a terme per a la redacció del compromís.)