Biomedical Engineer's Pledge

Compromís de l’enginyera biomèdica i de l’enginyer biomèdic

Declaro solemnement que com a professional de l’enginyeria biomèdica:

  1. Tindré com a prioritat la seguretat, la salut i el benestar de pacients, participants en estudis de recerca, col·legues de feina, treballadors sanitaris i el públic.
  2. Respectant això, exerciré la meva professió amb integritat i responsabilitat.
  3. Faré tot el possible per garantir l’autonomia i la dignitat de pacients i participants en estudis de recerca.
  4. Garantiré la salvaguarda adequada de les dades de pacients i participants en estudis de recerca.
  5. No discriminaré per motius d’edat, sexe, orientació sexual, identitat o expressió de gènere, malaltia, diversitat funcional, origen, condició racial, creences religioses, filiació política, classe social o qualsevol altre factor d’identitat.
  6. No participaré en engany o frau a pacients.
  7. Compartiré els meus coneixements científics i tècnics, i no els faré servir per violar els drets humans.
  8. Promouré el reemplaçament, la reducció i el refinament en l’ús d’animals en la recerca.
  9. Contribuiré a la sostenibilitat ambiental i econòmica de l’assistència sanitària i a la cobertura sanitària universal.
  10. Demostraré al meu professorat, col·legues de qualsevol disciplina, estudiants i a la societat en general, el respecte i la gratitud que els correspon.

Entenc aquests principis i m’hi comprometo lliurement i públicament.