En la seva visita a Barcelona, el jove però reconegut virtuós indi del tablā Amit Mishra va oferir un concert de música clàssica hindustànica, precedit d'una xerrada introductòria a aquesta tradició musical. En la seva visita a Barcelona, el jove però reconegut virtuós indi del tablā Amit Mishra va oferir un concert de música clàssica hindustànica, precedit d'una xerrada introductòria a aquesta tradició musical.

En el seu afany per contribuir a la difusió, comprensió i gaudiment de la música clàssica de l'Índia, el projecte Musical Bridges, desenvolupat al Music Technology Group de la Universitat Pompeu Fabra amb el suport de Recercaixa, va organitzar un esdeveniment dedicat a aquesta tradició musical aprofitant la visita a Barcelona del jove virtuós indi del tablā Amit Mishra. Aquest esdeveniment, que es va realitzar al Campus de Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra, va tenir com a activitat principal un concert de música clàssica hindustànica ofert per Amit Mishra amb la col·laboració de Ninad Puranik a l'harmònium i Venkatesh Shenoy Kadandale a la bansurī. El concert va estar precedit per una xerrada introductòria a aquesta tradició, en la qual es van presentar els conceptes de rāg i tāl, essencials en aquesta pràctica musical, amb la intenció de facilitar al públic no familiaritzat amb aquesta música la comprensió i apreciació del concert.

A continuació s'ofereix una breu descripció de les dues activitats que van integrar aquest esdeveniment dedicat a la música clàssica hindustànica, així com el vídeo de cada sessió. L'àudio de tots dos vídeos va ser gravat per tècnics de Phonos.


Introducció a la música clàssica hindustànica: els conceptes de rāg i tāl

Rāg tāl són els dos elements essencials que informen tota obra de música clàssica hindustànica, i per tant, conèixer aquests dos conceptes és fonamental per poder entendre, i potser apreciar millor, la interpretació d'aquesta tradició musical. Amb la idea de facilitar la comprensió d'aquests dos conceptes al públic no familiaritzat amb aquesta música, Rafael Caro Repetto, investigador del projecte Musical Bridges, va oferir una xerrada introductòria a aquests principis musicals. En primer lloc, i amb l'ajuda d'una de les eines computacionals desenvolupades en aquest projecte per al seu estudi, Caro va presentar el concepte de tāl, il·lustrat amb tīntāl com a exemple. A més del suport visual de l'eina computacional, Caro va convidar a Amit Mishra a il·lustrar en el tablā els conceptes explicats, animant al públic a seguir el desenvolupament del tāl amb els tradicionals gestos de la mà. Mishra va aprofitar a més l'ocasió per mostrar breument l'estil interpretatiu de diferents gharānās de tablā. A continuació, Caro va introduir el concepte de rāg. En aquesta ocasió va convidar a Venkatesh Shenoy Kadandale a il·lustrar amb la bansurī els rāgs que s'interpretarien posteriorment en el concert, és a dir, jog i bhairavī. Per guiar a l'atenció de l'audiència, Caro va emprar una eina computacional, desenvolupada específicament per a aquest esdeveniment, en què sobre l'escala del rāg escollit un cursor es desplaça segons la interpretació en directe de Kadandale, mostrant així l'evolució de la melodia a través dels diferents svars del rāg. Els participants a la xerrada van tenir l'oportunitat d'experimentar tots dos rāgs i tīntāl en el concert que va tenir lloc a continuació.


Concert de música clàssica hindustànica, amb Amit Mishra

Amit Mishra (http://amitmishratabla.com), el jove virtuós indi del tablā i un dels principals exponents de la gharānā (o llinatge interpretatiu) de Benarés, va visitar Barcelona a mitjans de maig de 2019 per oferir una sèrie de concerts, incloent-hi el que va tenir lloc dins de l'esdeveniment dedicat a la música clàssica hindustànica que aquí es presenta. Originalment, Mishra anava a estar acompanyat en la seva visita pel jove i aclamat intèrpret de la bansurī Bhaskar Das. De fet, la participació en aquest concert va ser anunciada, encara que malauradament en l'últim moment alguns inconvenients van impedir el seu viatge. Per sort, dos investigadors del Music Technology Group, i al mateix temps experimentats intèrprets de música clàssica hindustànica, com ara Ninad Puranik i Venkatesh Shenoy Kadandale, es van oferir a acompanyar a Mishra per aconseguir el concert que aquí es presenta. (A la descripció del vídeo que s'enllaça a continuació es poden trobar breus biografies dels músics.)

La primera peça va ser un sol de ablā en tīntāl a càrrec de Amit Mishra, acompanyat a l'harmònium per Ninad Puranik. Aquest tipus d'obres consisteixen en improvisacions de l'intèrpret de tablā sobre el tāl escollit en un tempo cada vegada més alt, acompanyat per un instrument, en aquest cas l'harmònium tocat per Ninad Puranik, que manté una base melòdica fixa sobre el tāl. Durant la seva interpretació, Mishra va portar tīntāl als seus límits expressius, aconseguint vertiginoses cotes de virtuosisme, i arribant a posar en dificultats a Puranik. Mishra va aprofitar l'oportunitat per introduir alguns elements característics de l'estil interpretatiu de la gharānā de Benarés.

A continuació Amit Mishra al tablā i Venkatesh Shenoy Kadandale a la bansurī van interpretar un parell de peces, primer en rāg jog, i en segon lloc en rāg bhairavī. La primera peça va començar amb un extens sol de bansurī a càrrec de Kadandale segons la forma ālāp-joḍ-jhālā. En la primera secció d'aquesta manera, ālāp, l'intèrpret presenta el rāg de manera rítmicament lliure. En les seccions següents, joḍ i jhālā, l'exploració del rāg es fa de manera més rítmica, amb l'aparició d'una pulsació cada vegada més marcada i ràpida, imitant, segons va explicar el propi Kadandale, l'estil interpretatiu dels instruments de corda pinçada. Després d'aquesta presentació del rāg, Kadandale va iniciar la interpretació d'un bandiś, és a dir, una composició, ja amb un tāl concret, en aquest cas, tīntāl, i per tant interpretat per la bansurī i el tablā. En tractar-se d'una cançó en origen, ara la bansurī intenta imitar l'estil d'interpretació vocal. Després de la presentació de la composició, els dos instrumentistes desenvolupen el rāg i el tāl de manera improvisada. Mishra va donar bon compte de la seva dilatada experiència i profund coneixement d'aquesta tradició musical, complementant a Kadandale amb elaborats motius rítmics. Per finalitzar el concert, tots dos músics van interpretar un dhun, una breu peça instrumental de caràcter lleuger, en rāg bhairavī i dādrā tāl. Després del breu ālāp, Mishra va oferir una breu mostra de la seva formació primerenca com a cantant, cantant algunes frases en aquest rāg. Per a la interpretació del dhun, Kadandale va utilitzar una versió del rāg bhairavī coneguda com rāg miśra bhairavī en què s'utilitzen els dotze svars possibles dins de l'octava.

Les dues parts del concert van ser acollides calorosament pels més de 50 assistents a l'esdeveniment.


Aquesta activitat es va organitzar amb el suport de RecerCaixa, un programa de l'Obra Social "la Caixa" en col·laboració amb l'ACUP, i amb el suport tècnic de Phonos.