T'expliquem el nou CAU en dos minuts

Els àmbits de Biblioteca i Informàtica, el Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària (SACU) i la Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat ja funcionen amb el nou CAU, molt més àgil i fàcil d’utilitzar! Tan fàcil que, amb dos minuts, encara ens ha sobrat temps per explicar-t’ho. La resta d’àmbits continuaran funcionant com fins ara i s’aniran incorporant al nou sistema de manera gradual.

biblioteca i informàtica

Biblioteca i Informàtica

 • Aula Global
 • Producció audiovisual
 • Serveis web
 • Administració electrònica
 • Infraestructures i recursos informàtics
 • Com i on trobar informació
 • Publicació i producció científica
 • Recursos-e
 • Bibliografia recomanada
 • Demanar documents d'altres seus
 • etc.

enllaça l'àmbit

UCPI

Comunicació i Projecció Institucionals

 • Campanyes publicitàries o informatives
 • Campus Global
 • Canal UPF
 • Gabinet Lingüístic 
 • Serveis Gràfics

enllaça l'àmbit

Direccions de campus

Direccions de Campus

 • Reserves d'espais als diferents campus

enllaça l'àmbit

Arxiu

Documentum - Arxiu

 • Funcionalitats i ús del sistema Documentum

enllaça l'àmbit

Eina

Eina - Infraestructures i Patrimoni

 • Telèfons i fax
 • Reparacions i manteniment
 • Mobiliari i equipaments
 • Mudances
 • Servei de neteja
 • Servei de vigilància
 • Claus
 • etc.

enllaça l'àmbit

PIE

PIE - Informació universitària

Informació sobre:

 • Estudis de la UPF
 • Tràmits acadèmics
 • Serveis i activitats de la Universitat
 • Carnet de la UPF

enllaça l'àmbit

Pressupostos i finances

Pressupostos i Finances

 • Sol·licituds relacionades amb el registre de factures rebudes a la secció de comptabilitat per al seu tractament comptable i fiscal, així com el seu arxiu

enllaça l'àmbit

protecció de dades

Protecció de dades de caràcter personal

 • Sol·licituds relacionades amb la protecció de dades de caràcter personal

enllaça l'àmbit

Relacions internacionals

Relacions Internacionals - Intercanvis

 • Mobilitat internacional (Erasmus o convenis bilaterals)
 • Mobilitat nacional (SICUE)
 • Barcelona International Summer School
 • Tràmits a la UPF o a la universitat de destinació per al gaudi de la plaça
 • Gestió del pagament dels ajuts associats a la plaça
 • Renúncies a la plaça d'intercanvi o altres aspectes relacionats amb l'estada d'intercanvi

enllaça l'àmbit

SACU

SACU - Atenció a la comunitat Universitària

 • Cultura
 • Esports
 • Participació dels estudiants
 • Voluntariat
 • Altres serveis de suport

enllaça l'àmbit

Secretaries grau

Secretaries dels estudis de grau

 • Matrícula
 • Modificació de dades personals
 • Tràmits econòmics
 • Tràmits durant el curs
 • Informació sobre les classes
 • Altres aspectes de la vida acadèmica (representats dels estudiants)

enllaça l'àmbit

Gestió acadèmica

Servei de Gestió Acadèmica

 • Accés a la universitat
 • Gestió de l'expedient dels estudiants de grau
 • Processos de l'àmbit acadèmic -de grau i de postgrau- vinculats a l'organització de la docència, a la gestió econòmica i a l'emissió de títols
 • Accés a les aplicacions informàtiques de l'àmbit acadèmic

enllaça l'àmbit

UPQ

Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat

 • Dades i projectes
 • Datawarehouse
 • UNEIX
 • Qualitat, enquestes, informes, estudis i anàlisis
 • AVALDO
 • Administració electrònica

enllaça l'àmbit

CAU