LÓPEZ RAVENTÓS, ALVARO

PhD Student
Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Department of Information and Communication Technologies

[email protected]