El Voluntariat Lingüístic (VL) de la Universitat Pompeu Fabra té com a objectiu impulsar el coneixement de la llengua i la realitat catalanes per part dels estudiants estrangers, d'una banda, i afavorir la "internacionalització a casa" i l'aprenentatge de llengües per part dels estudiants de la UPF, d'altra banda. 

Per assolir aquest doble objectiu, el Voluntariat Lingüístic organitza les seves activitats al voltant de dos eixos: el programa d'activitats lúdico-culturals, en el marc del qual es duen a terme visites i activitats diverses per donar a conèixer el territori, la llengua, el patrimoni, la cultura o el folklore de Catalunya i dels altres territoris de parla catalana; i el programa d'intercanvi de conversa, en el marc del qual s'afavoreix la creació de parelles o tàndems d'intercanvi de conversa entre els estudiants forans i els estudiants catalans, amb l'objectiu que aquells puguin aprendre o millorar els seus coneixements de català (i/o de castellà) i que aquests puguin aprendre altres llengües o millorar-ne els seus coneixements en un context informal. Totes les activitats del programa de Voluntariat Lingüístic de la UPF estan igualment obertes als membres del PAS i als professors que vulguin participar-hi. 

Programa lúdico-cultural   

Durant el curs 2009-2010 el Voluntariat Lingüístic ha programat una trentena de visites guiades i d'activitats tant per la ciutat de Barcelona com per la resta de Catalunya i d'altres territoris de parla catalana. Entre les visites i activitats realitzades aquest curs per la ciutat de Barcelona destaquen les següents: el parc de la Ciutadella, el barri gòtic, el parc de Collserola, el Parlament de Catalunya, el Museu d'Història Nacional de Catalunya, una ruta literària al voltant de l'obra L'ombra del vent, el parc Güell, l'assistència a un assaig i a una actuació dels Castellers de Sants, una ruta gastronòmica per la ciutat, una ruta per la Barcelona de Picasso i una ruta per la Barcelona modernista.

Pel que fa a les sortides per la resta de Catalunya i d'altres territoris de parla catalana, les principals sortides d'aquest curs han estat les següents: Tarragona, Calafell, València, Colònia Güell (Sant Boi de Llobregat), Girona, Vic, Reus, Sant Sadurní d'Anoia, Perpinyà, Sitges, Andorra, Torredembarra, Montserrat i Vall de Núria. D'altra banda, el VL de la UPF també va ser present en la III Trobada de Voluntaris Lingüístics de la Xarxa Vives, que va tenir lloc al novembre del 2009 a Cabrera de Mar, al Maresme, i va aplegar voluntaris lingüístics de totes les universitats dels territoris de parla catalana.

Programa d'intercanvi de conversa (parelles lingüístiques)

En el marc del programa d'intercanvi de conversa, durant el curs 2009-2010 s'han creat un total de 314 parelles lingüístiques: 159 en el primer trimestre, 120 en el segon trimestre i 35 en el tercer trimestre. La majoria dels qui formen les parelles lingüístiques són estudiants, si bé també hi participen alguns membres del PAS i algun professor.

Aquest curs les llengües més demanades han estat les següents: pel que fa als estudiants d'intercanvi, aproximadament el 25% dels estudiants que participen en el programa demanen aprendre català, mentre que el 75% restant demana aprendre català i castellà o bé només castellà; i pel que fa als estudiants catalans, les llengües més demanades han estat, per aquest ordre, les següents: anglès (que acapara el 70% de les peticions, aproximadament), alemany, francès i italià, si bé també s'han intercanviat altres llengües, com ara el suec, el portuguès, el xinès, el neerlandès o el japonès, entre d'altres.