Un cop se t'ha assignat una parella lingüística, cal que t'hi posis en contacte i que decidiu plegats on i quan, i amb quina freqüència, us trobareu, i també que decidiu de mutu acord com organitzareu el vostre intercanvi de conversa en les dues llengües.

Convé que us repartiu a parts iguals el temps de conversa entre les dues llengües, de manera que si decidiu que les vostres trobades duraran una hora, parleu una llengua durant la primera mitja hora i l'altra llengua durant la mitja hora restant. No hi ha normes estrictes, i tampoc cap control dels objectius d'aprenentatge; una parella lingüística es basa en l'aprenentatge autònom, i la teva parella i tu podeu parlar del que vulgueu i trobar-vos sempre que vulgueu.