• Català > castellà i castellà > català (traducció en línia). També funciona molt correctament el traductor Internostrum, dissenyat per la Universitat d'Alacant en col·laboració de la Caja de Ahorros del Mediterraneo.

 

  • Català/castellà > anglès i anglès > català/castellà (traducció en línia; inclou addicionalment molts altres idiomes): es pot emprar el traductor de Google, si bé al tractar-se d'idiomes tan diferenciats i amb estructures diferenciades la correcció no sempre és la correcta.