• Fomentar el debat i la discussió sobre la qualitat de l'ensenyament i la innovació en el nostre context d'Escola/Departament.
  • Desenvolupar projectes d'innovació 
  • Vetllar per la qualitat de la docència i coordinar/participar/promoure projectes d’innovació a nivell institucional (UPF, Ministeri d’educació, etc.).
  • Recolzar al professorat tant en iniciatives relacionades amb la docència i la innovació , als assistents de docència en aspectes (bàsics) de docència i eines d’organització, etc.
  • Intervenir i participar en acciones/suggeriments amb i per a la Universitat (centre d’aprenentatge i innovació de la UPF (CLIK), altres USQUIDs, CRAI/La Factoria, eLearning, etc.
  •  Donar recolzament pedagògic a l’estudiantat en aspectes acadèmic-formatius relacionats especialment amb competències transversals.
  • Disseminació mitjançant conferències d’innovació docent, espai web, etc.