Programes d'innovació docent/ qualitat educativa

El CQUID és la unitat que vetlla per la qualitat en l'ensenyament a la nostra universitat i treballa en 5 àmbits diferents: formació de professors novells, programa d'assessorament pedagògic, programa d'avaluació de la docència, programa d'innovació docent, programa d'Horitzó de Bolonya. Amb aquesta plana podreu estar al dia dels diferents cursos de formació per al professorat, informació sobre les diferents convocatòries del Pla de Mesures de Suport a la Innovació i a la Qualitat Docent, i informació i novetats sobre el procés de Bolonya. A nivell de facultat i Estudis trobareu les Unitats de Suport a la Innovació Docent.

 

Altres estudis de la UPF

A les USQUIDs dels altres estudis de la UPF podreu trobar idees per aplicar a la docència, i per tant millorar-la, objectiu comú de totes les USQUIDs.

 

Universitats catalanes

 

Universitats estatals

Universitats estrangeres

  • Winnipeg (Canadà). Presenta un servei d'innovació docent actiu en promoure cursos d'aprenentatge en software i aplicacions útils tant pel futur professional com pel desenvolupament d'habitats informàtiques.
  • A la Universitat de Delaware trobareu extensa informació sobre el mètode del Problem-Based-Learning. Un mètode utilitzat per fer pensar als estudiants i per treballar en grup.

A altres universitats dels Estats Universitats trobareu centres específics d'innovació docent. Entre totes destaquem les següents:

  • University of Maryland University College preveu la possibilitat de fer alguns cursos íntegrament on-line. Una manera d'ampliar l'oferta docent als alumnes que estudiïn una carrera, i també obrir la universitat a particulars interessats en una assignatura concreta.
  • The Reinvention Center. Proposa documents molt interessants orientats a professorat dedicat també a la recerca. Especialment interessant és el primer document.
  • Penn State College presenta una visió del professor que durant la seva carrera docent, segueix aprenent.