Vés enrere Vols saber què ha fet l'Equip d'Innovació i Qualitat Docent (USQUID) durant el 2020?

Vols saber què ha fet l'Equip d'Innovació i Qualitat Docent (USQUID) durant el 2020?

12.02.2021

 

Com cada any, des de l’Equip de Qualitat i Innovació Docent de la UCA EiTIC estem encantades de compartir amb vosaltres el resum de les activitats i accions més rellevants dutes a terme durant 2020. Com sabeu, la nostra feina se centra en la millora de la qualitat docent del centre, així com en la promoció i el suport a accions d’innovació desenvolupades tant pel professorat com pel mateix Equip de Qualitat i Innovació Docent. Així mateix, participem en l’elaboració d’informes i documents en el marc dels processos de seguiment, verificació i acreditació dels estudis del centre (graus, màsters i doctorat). La informació pública general sobre aquests processos es troba a la web de qualitat de l’escola i l’específica de l’UCA, a la secció “Dades i indicadors” del nostre espai web, on anem actualitzant dades i informes constantment.

Juntament amb la resta d’equips de qualitat i innovació docent, el CLIK i els CRAI de la UPF (Xarxa d’Innovació), seguim coordinant el HackLab-UPF. Un any més, l’objectiu principal n’és assegurar la participació activa d’estudiants de tots els campus i titulacions de la UPF, així com promoure la participació d’altres associacions i empreses que puguin aportar oportunitats i reptes al grup d’estudiants que ja treballen en aquest espai.

Durant 2020, el nostre equip va participar activament en tres projectes d’innovació i qualitat docent del PlaCLIK 2019-2020 en els quals es treballaven temes variats, com l’ús d’analítiques de dades per a l’avaluació d’activitats d’aprenentatge amb tecnologia, el seguiment de la influència que un entorn d’aprenentatge en anglès exerceix en el rendiment dels estudiants o el desenvolupament de nous entorns educatius per millorar les metodologies educatives actuals. A més, l’equip s’ha dedicat a desenvolupar un model educatiu híbrid eficient per al món postpandèmic, amb el propòsit de millorar i desenvolupar noves maneres d’acostar-se a la docència a distància. Trobareu més informació sobre els nostres projectes a la secció “Projectes” del nostre espai web (https://www.upf.edu/ca/web/usquid-etic/projectes).

Quant a publicacions, assistirem al CIDUI 2021, on presentarem un estudi amb els resultats qualitatius del projecte PlaCLIK relacionats amb l’ús dels espais físics i digitals com a espais d’aprenentatge, considerant titulacions TIC a nivell tant de grau com de màster. Podeu trobar totes les publicacions de l’equip a la secció “Publicacions” de la nostra web.

Durant 2020 i a causa de l’escenari de la pandèmia, algunes activitats previstes s’han cancel·lat o adaptat per ser dutes a terme com a esdeveniments digitals. Com a resum d’aquestes activitats, en destaquem les següents:

  • Exercici, com a Equip de Qualitat i Innovació Docent, d’un paper actiu en la supervisió des del punt de vista de la qualitat docent de les diverses activitats dutes a terme a l’EiTIC. Al llarg de 2020, hem dut a terme diverses activitats, com ara la creació de recursos de suport a l’aprenentatge a distància per als estudiants durant la pandèmia, la coordinació de conferències i seminaris virtuals per compartir experiències docents o una llista de correu per compartir metodologies docents. Tots aquests nous recursos estan disponibles a la secció específica de suport a la docència de la nostra web. També disposem d’una secció específica per a estudiants i una secció per a professors.
  • Estudis transversals per als nivells de grau i màster. Hem publicat diversos resums a la nostra web, tant a la secció “Notícies” com a la secció específica de “Dades i indicadors”, on estan disponibles els resultats més rellevants.

Durant aquest últim any acadèmic, el nostre equip ha tingut oportunitat d’elaborar un ampli ventall d’informes, estudis descriptius i estadístiques que ens permeten comprendre més bé la situació de l’EiTIC per proposar diversos enfocaments i accions per a la millora de la qualitat educativa. A partir de diversos estudis i anàlisis de les dades obtingudes, han emergit nous aspectes i qüestions dignes de considerar en el futur.

Finalment, us recordem que a la nostra web hi podeu trobar recursos per al professorat i recursos per a l’alumnat que es van actualitzant periòdicament. Així mateix, si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, només heu d’enviar-nos un correu a [email protected].

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact