Vés enrere Vols saber què ha fet l'Espai d'Innovació durant 2022?

Vols saber què ha fet l'Espai d'Innovació durant 2022?

25.01.2023

 

Com cada any, des de l'Espai d'Innovació de l'Escola d'Enginyeria i el Departament TIC, presentem un resum amb les activitats i accions i els estudis més destacats que s'han dut a terme durant l'any anterior, en aquest cas, 2022.

Com sabeu, l'Espai d'Innovació es dedica a realitzar estudis i millorar la qualitat docent del centre mitjançant propostes diverses, així com a promoure accions innovadores desenvolupades tant per iniciativa del professorat com a proposta de la Direcció del centre o de l'equip de l'Espai d'Innovació mateix. Així mateix, us recordem que es duen a terme anàlisis i s'elaboren informes relatius al seguiment i la verificació i acreditació dels estudis del centre en els diversos nivells: grau, màster i doctorat. Tota aquesta informació està recollida a la web de l'UCA, a la secció Qualitat (upf.edu/web/etic/qualitat), i la relativa a l'Espai d'Innovació es pot trobar al nostre espai web, a la secció Dades i Indicadors.

El 2021, l'Espai d'Innovació va liderar diversos estudis, entre d'altres, una anàlisi de la perspectiva de gènere als estudis d'enginyeria de la UPF. També es va dur a terme una anàlisi en profunditat de dades i informacions sobre els escenaris d'aprenentatge en línia i híbrids, els resultats de la qual van ser presentats a les Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (jenui2022.udc.es).

A més, es van elaborar informes sobre graduats en TIC i Enginyeria Biomèdica, així com sobre la seva ocupació, mitjançant l'anàlisi tant de dades facilitades per la secretaria del centre com de les que es poden trobar a LinkedIn. Igualment, es van analitzar el rendiment dels TFG i la valoració global en termes de satisfacció dels alumni de programes de màsters i doctorat.

Us recordem que a la web de l'Espai d'Innovació hi podeu trobar el resum de tots aquests projectes, estudis i anàlisis, així com recursos per al professorat (upf.edu/web/usquid-etic/recursos-profesorado) i l'alumnat (upf.edu/web/usquid-etic/recursos-estudiantes), que es van actualitzant sovint. Així mateix, a la secció Dades i Indicadors s'hi troben els resums dels estudis duts a terme i a la Intranet, els documents íntegres.

Podeu contactar amb nosaltres mitjançant el nostre correu electrònic:
[email protected]

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact