Vés enrere Participació de l’alumnat de grau i màster de l’UCA EiTIC: Facilitadors i barreres

Participació de l’alumnat de grau i màster de l’UCA EiTIC: Facilitadors i barreres

03.05.2021

 

L’Equip d’Innovació i Qualitat Docent de l’UCA EiTIC ha dut a terme un estudi sobre la participació a classe de l’estudiantat de grau i màster del nostre centre amb l’objectiu de:

 • Conèixer el nombre d’estudiants que disposen d’un ambient i equip adequats per seguir les classes a distància,
 • Conèixer en quin grau i de quina manera la participació i interacció de l’estudiantat de grau i màster d’Enginyeria s’han modificat si es comparen els entorns presencial i virtual, i
 • Discernir quins elements actuen com a facilitadors i quins com a barreres pel que fa a la participació i interacció de l’alumnat de grau i màster.

Per a l’obtenció d’aquestes dades i informació es va dissenyar i aplicar un instrument en línia i es van obtenir 147 registres en el nivell de grau i 42 en el de màster.

Entre les conclusions més rellevants destaquen:

 • En termes de participació i interacció a classe, s’observa una afectació més elevada de l’alumnat als estudis de grau que als de màster. Concretament, l’estudiantat de grau de 1r, 2n i 3r curs i els homes indiquen un canvi més gran en la participació que les dones.
 • Quant a l’activació de la càmera, l’alumnat de màster no sembla sentir-se cohibit davant d’aquest element, ni tampoc pel fet que les classes siguin gravades.
 • L’alumnat de màster mostres actituds neutres envers la participació oral i escrita.
 • Independentment del curs, l’alumnat de grau s’estima més no activar la càmera. A més, s’observa una incidència més gran d’aquest factor en les dones. L’ús del xat com a mitjà de participació és la preferència de l’alumnat de tots els cursos, amb una inclinació més gran cap a aquest mitjà de participació entre els homes.
 • Les intervencions de tipus oral generen poca simpatia entre l’alumnat de 1r, 2n i 3r, i de manera més moderada en el cas de l’estudiantat de 4t. Quant a la distribució per gènere (en el grau), la majoria d’homes i dones valoren amb la puntuació mínima la seva afinitat amb aquesta mena d’intervenció.
 • L’organització en grups petits és valorada molt favorablement com un element facilitador de la participació per l’alumnat de 1r, 2n i 3r, i de manera més moderada en el cas de l’alumnat de 4t de grau. Pel que fa al gènere, en el nivell de grau, els homes avaluen els grups petits com a facilitadors amb la màxima puntuació, i les dones, amb una mica més de moderació (la moda se situa en 4/4 i 3/4, respectivament).
 • Quant als elements facilitadors o barreres de la participació obtinguts gràcies a l’anàlisi descriptiva de dades qualitatives, els resultats mostren que:
  • L’organització en grups petits és el facilitador més gran de la participació, tant en grau com en màster, seguit per les sessions interactives —que involucren l’alumnat— i una actitud amable i que no formi judicis per part del professorat.
  • La dificultat per interactuar a través del format online o les distraccions pròpies d’assistir a classe des de casa són dues grans barreres per a la participació percebudes per l’estudiantat tant de grau com de màster. Respecte a això, cal afegir que l’alumnat de grau es mostra especialment sensible al format online, el qual és mencionat, explícitament, com una barrera per a la participació.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact