Vés enrere

IV Jornada d'Innovació Docent i Qualitat a l'ESUP/DTIC

IV Jornada d'Innovació Docent i Qualitat a l'ESUP/DTIC

23.03.2017

 

Divendres 17 de març de 2017 es va celebrar la IV Jornada d'Innovació Docent i Qualitat al DTIC/ESUP, organitzada per la Unitat de Suport a la Qualitat i la Innovació Docent de l’ESUP/DTIC i amb la participació d’una vintena de membres del seu col·lectiu de professorat, becaris de docència del DTIC/ESUP i representants del CLIK UPF. La Jornada, com en les seves edicions prèvies (veure resums de la primera , segona  i tercera edició), tenia per objectiu afavorir un espai per a reflexionar, debatre i compartir experiències i inquietuds relacionades amb la docència, la innovació i la qualitat.

La sessió va ser dinamitzada per la sotsdirectora de docència de la UCA ESUP/DTIC i directora de la USQUID Davinia Hernández-Leo i estava composada per cinc sessions: “Innovació Docent i Qualitat a l’ESUP/DTIC”, “Accions i iniciatives en cursos/assignatures: metodologies i recursos per a facilitar l’aprenentatge”, “Eines per a la millora de la docència: observació entre iguals”, "Plagi i exàmens” i “Conclusions, discussió i reflexió conjunta". En cadascuna d’aquestes sessions van participar diversos ponents.

Sessió 1 “Innovació Docent i Qualitat en la Docència a l’ESUP/DTIC”

Durant la primera sessió de la Jornada, la Davinia Hernández-Leo i la Verónica Moreno (USQUID ESUP/DTIC) van presentar els estudis que s’han cursat durant aquest any en el marc de diversos projectes coordinats per la USQUID i/o en els que hi participa activament, com per exemple, l’estudi sobre la relació entre Empreses i la UCA d’Enginyeries i TIC, el referent a les preferències en l’aprenentatge del nostre estudiantat, les novetats en quant a convocatòria d’idees i projectes del HackLab UPF, el projecte de mentoria per a estudiants dones d’enginyeria MENTOS i algunes dades sobre l’estudi de Gènere al DTIC, pel qual es fa fer una crida de professorat voluntari per a la implementació d’accions en pro de la introducció de la perspectiva de gènere en la docència, així doncs, si estàs interessat/a en participar en aquest projecte incloent alguna de les accions dissenyades, si us plau, envia un email a [email protected] amb assumpte VOLUNTARI/A PERSPECTIVA DE GÈNERE. Al seu torn, es va recordar a tot el professorat que els informes corresponents a aquests estudis i anteriors es troben a la Intranet de la Web de la USQUI ESUP/DTIC.

A part d’aquesta informació,es va mostrar una síntesi de dades referents a l’evolució de la satisfacció discent respecte la docència rebuda extreta de diverses fonts com ara l’AVALDO, els informes institucionals de l’EVSOE i d’altres realitzats per la USQUID, a partir dels quals se’n va generar una discussió i reflexió conjunta sobre els diversos elements plantejats. Arrel de la discussió generada entre els assistents es van proposar diversos estudis i anàlisis complementaris referents a l’AVALDO així com a la percepció del cos docent de l’Escola en quant al perfil acadèmic de l’estudiantat en clau de dedicació. Aquestes idees seran estudiades amb deteniment per tal de dissenyar la seva posada en marxa en el proper curs.

Sessió 2 “Accions i iniciatives en cursos/assignatures: metodologies i recursos per a facilitar l’aprenentatge”

En aquesta part de la Jornada es van presentar les experiències dutes a terme a diverses assignatures de Graus i Màsters del Departament amb l’ús d’eines com Kahoot (emprada a assignatures de primer curs dels Graus per part de la professora Glòria Haro, la Vanessa Daza i l’Àngel Garcia-Cerdaña), Nearpod (que va ser utilitzada tant a grau com a màster per la professora Ana Freire i l’Albert Bel) i PyramidApp, emprada en múltiples assignatures també de grau i màster per part de la Davinia Hernández-Leo i la Kalpani Manathunga.

En tots els casos es va dur a terme una avaluació de l’ús d’aquestes eines a l’aula obtenint valoracions molt positives per part de l’estudiantat, tant a nivell de satisfacció com de percepció del seu impacte en el procés d’aprenentatge. Fonamentalment l’opinió de l’estudiantat participant en l’avaluació de l’ús d’aquestes eines indica que per aquest col·lectiu el fet de treballar el contingut d’aquesta manera més activa aporta dinamisme i motivació al procés d’aprenentatge. En cas que algun professor/a estigui interessat en conèixer el funcionament d’aquestes eines i/o l’experiència concreta del professorat que l’ha dut a terme els pot contactar directament i/o informar-se al CLIK sobre possibles formacions en torn aquestes eines.

Sessió 3 “Eines per a la millora de la docència: observació entre iguals”

La tercera sessió de la Jornada, en Miquel Oliver va presentar el projecte OSWALDO  (PlaCLIK 2016-2018). Aquest projecte està coordinat pel propi Miquel Oliver i la professora Encarna Atienza (de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF) i compta amb la participació activa de la USQUID ESUP/DTIC. L’objectiu del projecte OSWALDO es basa en, a partir del disseny d’instruments específics, permetre l’observació entre iguals en temes de docència, és a dir, en el disseny de pautes d’observació que permetin sistematitzar aquest procés en viu durant classes de col·legues dels mateixos o diferents estudis per tal de, a posteriori, comentar les observacions realitzades i facilitar elements de reflexió de cara a la millora de la pràctica docent.

El projecte OSWALDO es desenvoluparà durant el proper curs acadèmic (2017-2018) però per aquest tercer trimestre calen voluntaris/es que vulgui participar en la primera iteració obrint la seva aula a un altre professor/a i assumint el rol d’observador en un altra sessió. El professor Albert Guillen es va oferir com a voluntari, però en caldran més, per tant, si formes part del PDI de l’ESUP/DTIC i tens interès en participar no dubtis en contactar-nos mitjançant el correu electrònic [email protected] o a [email protected] amb l’assumpte VOLUNTARI/A OSWALDO.

Sessió 4 “Plagi i exàmens”

A la quarta sessió de la Jornada, el director de l’ESUP, Enric Peig, va estar presentant algunes qüestions relacionades amb el plagi i els exàmens, concretament el tema dels espais per a fer els exàmens per tal de recollir les inquietuds i necessitats del professorat assistent. Arrel d’aquesta sessió es va concloure que s’estudiaria el poder realitzar exàmens a la Sala Polivalent de l’edifici Tànger així com a l’Auditori per assignatures especialment voluminoses en quant a nombre de matriculats per poder espaiar més als assistents i minimitzar el risc de copia. En casos d’assignatures menys nombroses no semblava ser un tema que generés preocupació.

Sessió 4 “Discussió i reflexió conjunta”

Durant la sessió es va anar reflexionant sobre cadascuna de les sessions i les informacions i dades presentades, per tant, en aquesta darrera part el que es va fer va ser agrair la participació dels assistents i recordar que la USQUID ESUP/DTIC es troba a la seva disposició si requereixen de suport en temes d’innovació i qualitat de la seva docència. Així mateix es va informar que la web de la USQUID va renovant i actualitzant els recursos per a professorat i que tots els informes que s’han realitzat des del 2009 es troben a la Intranet de la USQUID (accessible pel professorat de la ESUP/DTIC emprant les credencials del Campus Global).

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

ODS - Objetivos de desarrollo sostenible:

SDG - Sustainable Development Goals:

Els ODS a la UPF Los ODS en la UPF The ODS at UPF