Vés enrere

Vols saber què ha fet la USQUID al llarg del 2017?

Vols saber què ha fet la USQUID al llarg del 2017?

09.02.2018

 

Des de l’USQUID de l’ESUP/DTIC ens plau compartir amb vosaltres el resum de les activitats i accions més rellevants que s’han dut a terme al 2017. Recordar que la USQUID centra el seu treball en la millora de la qualitat de la docència del centre així com en la promoció i recolzament d’accions d'innovació dutes a terme, tant pel professorat, com per la pròpia USQUID. La Unitat està formada per la Davinia Hernández-Leo (Directora) i la Verónica Moreno Oliver (Pedagoga), que compten amb suport parcial mitjançant convenis de cooperació educativa. Degut a la creació de la UCA EiTIC, la USQUID ha començat a assumir nous reptes que van més enllà dels estudis de Graus, prenent un rol rellevant en processos de seguiment, verificació i acreditació de màster i doctorat. La informació pública sobre aquests processos es troba a la web de qualitat del centre (https://www.upf.edu/web/etic/qualitat).

L’USQUID ha seguit treballant al llarg del 2017 per incloure nous materials i informacions al seu espai web, per exemple, si accediu a recursos de professorat, trobareu tota la informació sobre les Jornades d’Innovació Docent a l’ESUP-DTIC, que conté resum i programa de cadascuna de les edicions celebrades fins el moment, incloent, lògicament, la corresponent a la IV edició, celebrada el 17 de març de 2017. Al seu torn, i sota l’epígraf recursos per a estudiants, trobareu una secció amb materials i recursos audiovisuals, documentació, etc. dirigits a donar suport i promoure l’aprenentatge i auto-aprenentatge en diferents àrees, competències de caràcter transversal i també informació sobre el HackLab de la UPF que ha estat centre de treball d’un projecte col·lectiu de les USQUIDs UPF i amb col·laboració del CLIK. Justament la iniciativa HackLab, taller de co-creació d’idees ha estat guardonat amb el premi del Consell Social de la UPF en la modalitat d’Iniciativa Docent.

Destacar la participació com a conferenciant invitada de la Directora de la USQUID-ESUP a la Jornada d’Innovació Docent 2017: Resultats i Estratègies (Universidad Carlos III de Madrid- Digital) celebrada el 29 de juny de 2017 i la de la Pedagoga de la USQUID ESUP/DTIC  al III Fòrum Internacional sobre Formació del Professorat celebrat la darrera setmana de maig a l’Institut de Psicologia i Educació de la Universitat Federal de Kazan (Rússia).  Recordar-vos que totes les publicacions de la USQUID es troben disponibles a la secció publicacions de l’espai web.

Pel que fa als projectes duts a terme la USQUID durant el 2017 en destaca, l’IMAX- HackLab (esmentat anteriorment per haver estat guardonat pel Consell Social), en el marc del qual es va celebrar la I Jornada HackLab UPF i es va convocar la primera edició de Premis HackLab. Cal destacar també la participació en el projecte bianual d'integració de la perspectiva de gènere a la docència, on s’ha desenvolupat material docent específic per, en el nostre cas, l’enginyeria, i on el professorat pot trobar recursos diversos, orientacions i suport per a l’integració de la perceptiva de gènere en la docència (tant a l’aula com en referència a materials, documentació i recursos per a l’aprenentatge, etc.). Tot aquest material estarà properament accessible al nostre espai web, secció “recursos educatius; recursos per a professorat”. Per últim esmentar el projecte OSWALDO, coordinat amb els estudis de Traducció i Ciències del llenguatge i que té com a propòsit promoure i recolzar la cultura d’observació de la docència entre iguals. Durant el plantejament i desplegament del projecte OSWALDO s’han analitzat bones pràctiques a nivell internacional i s’han dissenyat materials específics per facilitar les observacions entre el professorat participat,  de fet, en el transcurs del 2016-2017 es va dur a terme una prova pilot de l’OSWALDO en el que hi van participar 8 professor/es d’ambdós departaments. Aquest pilotatge ens ha permès recollir feedback per la millora dels materials i reflexionar sobre la seva continuïtat. Des de la coordinació d’OSWALDO s’està treballant conjuntament amb el CLIK per facilitar l’extensió de la iniciativa a d’altres facultats de la UPF.

Per últim destacar els estudis duts a terme en el marc de la USQUID durant el 2017, entre els quals en destaquen els ja històrics trimestrals, on la USQUID analitza el desenvolupament de cada trimestre per curs i grau, l’estudi realitzat sobre els resultats acadèmics del TFG 4rta promoció i comparativa amb cursos anteriors, estudis de les promocions graduades (TIC i Biomèdica), els informes relatius a les pràctiques innovadores en el marc d’assignatures de Grau (Càlcul,Àlgebra, Xarxes, ITIC, Processament de la Imatge...), l’Informe sobre la distribució del TFGs segons àrea/topic i tipologia, l’Informe sobre satisfacció de l’estudiantat respecte el suport acadèmic i administratiu rebut durant tot el procés de desenvolupament del TFG i els informes de satisfacció de l’estudiantat de màsters del centre.

Si vols saber-ne més no dubtis en contactar-nos a [email protected]

Multimèdia

Multimedia

Multimedia

Categories: