Vés enrere Estudi sobre el rendiment de 1er curs d’Enginyeria TIC (grup anglès)

Estudi sobre el rendiment de 1er curs d’Enginyeria TIC (grup anglès)

21.05.2020

 

La USQUID del centre ha realitzat una anàlisi per conèixer el perfil d’entrada de l’estudiantat que decideix realitzar els estudis d’enginyeria en anglès així com el seu desenvolupament acadèmic durant el primer curs i s’ha comparat amb aquells qui ho fan en català/castellà.

Els cursos acadèmics analitzats són 2016-17, 2017-18 i 2018-19 i les variables:

  • Via d’accés
  • Nota d’accés
  • Èxit respecte el règim de permanència
  • Èxit respecte la progressió d’estudis
  • Rendiment acadèmic de les assigantures de 1er curs

 

De les dades recollides s’observa que, en general, el grupo d’anglès té major èxit pel que fa a l’obtenció de la progressió d’estudis i millor rendiment a la majoria d’assignatures de primer curs, havent també algunes excepcions concentrades al curs 2018-19. Cal afegir que el promig de les notes d’accés del Grup 1 són més alts que a la resta de grups, tot i que les desviacions mostren menor homogeneïtat en aquestes notes respecte els grups en els que la llengua vehicular del grau és el català/castellà.

 

L’informe complet es troba a la secció de Dades i Indicadors d’aquest espai web.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact