Vés enrere Anàlisi de rendiment de TFG (2021)

Anàlisi de rendiment de TFG (2021)

30.08.2022

 

Com cada any, la USQUID de l’UCA EITIC ha dut a terme una anàlisi del rendiment dels TFG (promoció 2020-2021). A continuació, es presenten les conclusions més significatives a partir dels resultats globals i específics per cada grau. Abans, destaquem que aquesta anàlisi conté —de manera excepcional i a causa de la crisi sanitària—­ els resultats dels alumnes de la promoció 2019-2020 als quals es va permetre presentar el TFG el desembre de 2020.

Començant per les dades generals, podem observar que

 • La nota mitjana és 8,42/10 (+ 0,02 punts en comparació amb el curs 2019-2020).
 • La moda és 9/10 y la desviació estàndard, 1,27 (– 0,05 respecte a l’any anterior).

Pel que fa a les dades específiques en funció del grau, es pot observar el següent:

 • Grau d’Enginyeria Informàtica (GEI)
  • La nota mínima ha disminuït 0,5 punts enguany, fins a 5/10. La nota màxima es manté en el valor de 10/10.
  • La moda ha disminuït 0,5 punts respecte a la promoció anterior, és a dir, baixa a 8,5/10.
  • La nota mitjana ha augmentat lleugerament des de 8,31/10 fins a 8,55/10 i la desviació estàndard ha disminuït 0,12 punts, fins a un valor d’1,14 punts.
 • Grau d’Enginyeria Telemàtica (GET)
  • Presenta un mínim històric de TFG presentats, amb 4 treballs per a la promoció 2019-2020, 31 menys que en la promoció anterior.
  • El rang de notes disminueix fins a situar-se entre 5 i 7,8.
  • La nota mitjana en 2020-2021 disminueix 2,49 punts respecte a la promoció anterior, fins a situar-se en 6,08/10. La desviació típica disminueix lleugerament, 0,9 punts, i se situa en 1,35 en 2020-2021.
 • Grau d’Enginyeria de Sistemes Audiovisuals (GESA)
  • El nombre de TFG defensats el curs 2020-2021 (41) és gairebé el doble que en la promoció anterior (24). La nota mitjana augmenta 0,2 punts fins a situar-se en 8,53.
  • El rang de notes es manté entre 5 i 10, la moda augmenta 0,5 punts fins a la qualificació de 9 i la desviació típica s’eleva lleugerament fins a un valor d’1,31.

A més, en aquesta promoció s’analitzen els resultats de TFG de la primera promoció de graduats en el grau d’Enginyeria Matemàtica de Ciència de Dades (GEMCD) i en el grau d’Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació (GEXT):

 • Grau d’Enginyeria Matemàtica de Ciència de Dades (GEMCD):
  • La nota mitjana és 8,50/10, una dècima més alta que la global (8,40). El rang de notes està entre 4 i 10; en el GEMCD hi trobem l’únic suspens en TFG de la promoció 2020-2021.
  • La moda és 10 i la desviació típica, 1,35, pràcticament igual a la global (1,27).
 • Grau d’Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació (GEXT):
  • La nota mitjana és 8,10, 3 dècimes inferior a la global (8,40). El rang de notes es troba entre 5 i 9,5.
  • La moda en el GEXT (7,5) és considerablement menor a la global (9). La desviació típica se situa en 0,99, de manera que és el grau amb una dispersió menor de tots els analitzats.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact