Freire, A., Ruiz-García, A. & Moreno Oliver, V. (2018). Wisibilízalas: Promovent el rol de la Dona a les TIC amb estudiantat de secundària. A International Conference on Gender Research, Abril 12-13, Porto.

Disponible aquí