Moreno Oliver V, Hernández-Leo D. Perspectiva de l'estudiantat respecte la docència remota d'emergència durant el COVID-19 a una Escola d'Engineria catalana. A: Gómez Chova L, López Martínez A, Candel Torres I, editors. ICERI2020 Proceedings. 13th International Conference of Education, Research and Innovation; 2020 Nov 9-10; Valencia, Spain. Valencia: IATED Academy; 2020. p. 3313-21.