Moreno Oliver, V. (2017). Adaptacions en el disseny i desenvolupament de la formació per respndre al context actual: La importància de l'Alineament C*M*A. Education and Self Development, 12 (3), 44-53. Disponible on-line a http://eandsdjournal.org/wp-stuff/uploads/sites/2/2018/03/ESD52-4.pdf