Les Unitats de Suport a la Qualitat i Innovació Docent (USQUID) són les estructures que donen suport tant a les iniciatives d'innovació que emprèn el professorat com a la qualitat de l'educació de cadascun dels centres de la UPF, en el nostre cas concret, del de Dret.

El nostre objectiu és donar suport i dissenyar línies d'innovació docent i altres processos de millora de la qualitat dels processos d'ensenyament-aprenentatge. D'aquesta manera intentem garantir que aquests processos tinguin un desenvolupament més òptim, oferint el nostre suport i orientació en cada cas. D'altra banda, és un objectiu per a nosaltres dissenyar -des de la pròpia USQUID- mecanismes de gestió de la qualitat, així com planificar i desenvolupar iniciatives innovadores que maximitzin la qualitat de la formació que s'ofereix al Centre de Dret.

Per acabar, cal afegir que l'impuls de la renovació pedagògica i la promoció de la millora constant són elements clau de la nostra filosofia i, per tant, les nostres funcions es deriven de la interrelació entre aquestes activitats i altres que emergeixen de la quotidianitat de la facultat. D'altra banda, per tal de concretar les tasques que desenvolupem en el nostre dia a dia, destaquem els següents punts:

  • Coordinar l' USQUID i els seus recursos humans i econòmics.
  • Coordinar l' USQUID amb el CQUID , l'equip directiu del Centre de Dret i la Factoria.
  • Promocionar iniciatives i projectes d'innovació docent.
  • Promocionar la formació del professorat.
  • Suggerir, en base als objectius, les accions de millora més adequades per a la qualitat docent i els estudis.
  • Vetllar per l'existència i la qualitat dels plans i material docent del professorat (i visibilitat - Moodle).

Activitats anteriors

  • Jornada UPF sobre l'avaluació del Treball de Fi de Grau (20.6.2014)
  • Vetllar per l'existència i la qualitat dels plans i materials docents del professorat (visibilitat - Moodle)