A continuació trobareu publicacions fetes per docents de la UPF relacionades amb temes de sostenibilitat i medi ambient. Les dades han estat obtingudes a través del Portal de Producció Científica de la UPF i es troben actualitzades a dia 20-12-2017. Les paraules clau utilitzades en la recerca s’han buscat en català, castellà i anglès. Per a més informació sobre la política de ​r​ecerca i ​i​nnovació responsables de la Universitat, podeu clicar en l’enllaç següent.