Vés enrere Tecnologia i impacte ambiental

Tecnologia i impacte ambiental

08.06.2021

 

L’ús de les tecnologies de l’informació i la comunicació, com ordinadors; telèfons intel·ligents i qualsevol dispositiu que utilitzi telecomunicacions, no queda al marge de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. El seu ús, cada vegada més intensiu i extensiu per part de la població, té un impacte en el medi ambient. La tecnologia ofereix moltes oportunitats de progrés i innovació, però també cal tenir en compte quin és el seu cost ambiental. És important ser-ne conscients com a individus i com a societat per aconseguir que la tecnologia sigui útil i al mateix temps sostenible.

Segons les previsions d’alguns experts (1), per l’any 2030 és probable que el consum energètic produït per l’emmagatzematge de dades al núvol sigui similar al generat a l’actualitat per un país com el Japó. I és que amb l’auge de l’internet de les coses, ja al 2022 més de 28 mil milions de dispositius estaran connectats a la xarxa. Com a conseqüència, la infraestructura necessària per sostenir i donar servei a tots aquests dispositius serà cada vegada més gran. I és aquí on s’han de buscar les causes de la contaminació. Aquestes grans infraestructures físiques que ens permeten conservar fotografies, correus electrònics i música al núvol, entre d’altres, estan operatius de forma ininterrompuda i consumeixen una gran quantitat d’energia, parcialment provinent de combustibles fòssils molt contaminants.

Cap a una tecnologia més sostenible

La petjada de carboni de les tecnologies de la informació i la comunicació és un aspecte interessant i destacable. Aquesta petjada representava al 2017 un 1% i, segons les previsions, pel 2040 arribarà ja al 14%, xifra que suposa la meitat del produït per tota la indústria del transport. De la mateixa forma, la major despesa energètica prové de les aplicacions dels telèfons intel·ligents. Quants més dispositius i més ús, aquests generen més consum energètic i més necessitat d’assistència per part dels centres de dades. En aquest sentit alguns gegants de la tecnologia com Google, Facebook i Apple ja s’han compromès a utillitzar energies renovables pel seu funcionament.

Com a individus també podem incidir en la reducció d’aquesta contaminació. Els bons hàbits en l’àmbit digital poden marcar la gran diferència en la nostra empremta digital. Les petites accions són rellevants, com per exemple esborrar els correus electrònics antics; allargar la vida dels telèfons mòbils i dispositius electrònics reparant-los i reutilitzant-los; reduir l’ús de dades al desconnectar les dades del mòbil quan sigui possible; o descarregar vídeos des d’una xarxa wi-fi enlloc de fer-ho amb les dades del mòbil. Uns petits esforços que són una gran recompensa pel medi ambient.

 

http://www.ecologiaymedia.info/5-puntos-de-interes/

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact