Informe Petjada de Carboni 2018 Informe Petjada de Carboni 2018

Dins dels treballs de la Taula d’Emergència Climàtica de la UPF, el Vicerectorat de projectes per al compromís social i la igualtat, ha impulsat el càlcul de la petjada de carboni i va encarregar a la Càtedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climàtic la confecció de l’informe preceptiu. Aquest informe es pretén que sigui la primera pedra del Pla de Sostenibilitat Ambiental que aquest Vicerectorat vol impulsar i que es redactarà per encàrrec a l’Àrea de Recursos Econòmics i Patrimoni. Així es vol impulsar un grup de treball a partir de la Taula d’Emergència Climàtica i que integri personal de tota la comunitat universitària, personal investigador, estudiants i PAS que proposaran accions per a mitigar la petjada de carboni de la UPF, avançar en l’adaptació cap al canvi climàtic inevitable i que inclourà altres aspectes relacionats amb el respecte per al medi ambient, com la gestió de residus i la mobilitat.

La redacció d'aquest informe ha comptat amb la implicació i la col·laboració econòmica del Consell Social de la UPF

Documentació relacionada:

Informe de la Petjada de Carboni de la UPF

Informe Executiu

Presentació Informe Petjada Carboni

Vídeo de la presentació: