Concurs videos

La necessitat d'accedir als campus universitaris i l'oferta de transport disponible dóna com a resultat uns intensos fluxos de mobilitat que s'han convertit en un dels aspectes que més comprometen la sostenibilitat (ambiental, econòmica i social) de les nostres universitats. Conscients d'això, tant les administracions com, especialment, les universitats, treballen per aconseguir un model de mobilitat en línia amb els objectius de desenvolupament sostenible establerts en l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

En aquest sentit, la Comissió Europea, a través del seu programa LIFE, finança el projecte U-Mob, la Xarxa Europea d'Universitats per a la Mobilitat Sostenible, amb l'objectiu de fomentar el treball en xarxa entre les universitats per aconseguir una mobilitat més respectuosa amb el medi ambient, més eficient econòmicament i més integradora. En el marc d'aquest projecte, les universitats espanyoles que formen part d'aquesta xarxa, a través de CRUE Universitats Sostenibles, organitzen el CONCURS DE VÍDEOS SOBRE MOBILITAT SOSTENIBLE A LES UNIVERSITATS ESPANYOLES. L'objectiu és difondre els principis de la mobilitat sostenible i donar l'oportunitat a la comunitat universitària d'aportar la seva visió, de manera creativa, sobre l'accessibilitat als campus i la mobilitat resultant.

Concurs de vídeos sobre mobilitat sostenible a les universitats espanyoles

Amb l’objectiu de generar consciència com a estratègia principal, U-Mob i les universitats espanyoles que la integren, llança una campanya conjunta de concursos de vídeo sobre mobilitat sostenible en els seus respectius campus. Aquesta campanya, pilot a la Unió Europea, es llança de manera simultània al voltant de la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat 2018 i donarà l’oportunitat als membres de la comunitat universitària de demostrar la seva creativitat, al mateix temps que transmetre la seva percepció sobre la mobilitat quotidiana al seu lloc d’estudi o de treball.

En aquesta campanya conjunta participen, amb la UPF, universitats de Catalunya, del País Basc, València, Andalusia, Madrid, les Canàries, Cantàbria, Extremadura, Castella-Lleó i La Rioja.

Cada universitat organitza el seu propi concurs, dins d’un marc comú, i escollirà el vídeo que millor representi els valors de la mobilitat sostenible o els dèficits detectats en la seva quotidianitat. Els guanyadors podran escollir un premi del catàleg proposat, en què hi ha des de bicicletes fins a smartphones o tauletes.

Aquest concurs està patrocinat pel projecte U-Mob i l’empresa d’aparcaments segurs de bicicletes vadeBike. A més, els millors vídeos seran escollits per U-Mob i seran compartits a la seva pàgina web, amb l’objectiu de multiplicar els efectes de conscienciació en altres campus d’Europa a través de la Xarxa Europea d’Universitats per a la Mobilitat Sostenible (U-Mob).

Bases del concurs

Document de cessió de drets