Aprovat pel Consell de Govern de la Universitat, basarà la seva activitat en els àmbits de la sostenibilitat i el desenvolupament sostenible. Inclou inicialment investigadors de quatre departaments (Dret, Ciències Polítiques i Socials, Comunicació, Tecnologies de la Informació i les Comunicacions) i a l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), fet que demostra la seva transversalitat.