Vés enrere UPF Solidària, agent pel canvi en els plans directors de cooperació governamentals

UPF Solidària, agent pel canvi en els plans directors de cooperació governamentals

21.11.2022

 

UPF Solidària col·labora en la creació del nou Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2023-2026 de la Generalitat de Catalunya. Aquest pla té una periodicitat quadriennal. Per tant, com a entitat que ja hi va participar en l’agenda anterior, la UPF també està col·laborant en l’avaluació del Pla Director 2019-2022.

El Pla Director de Cooperació al Desenvolupament vincula les actuacions de cooperació al desenvolupament que dugui a terme la Universitat als àmbits que li són propis: la docència i la recerca, relativa tant a una formació integral dels estudiants com a una millor comprensió dels problemes que poden impedir un desenvolupament humà i sostenible a escala mundial. A més, l’enfortiment institucional dels sistemes universitaris (mitjançant la transferència de coneixements i tecnologia, infraestructures i altres recursos) i l’assessorament i el suport tècnic a programes de desenvolupament, juntament amb la sensibilització de la comunitat universitària, han de constituir elements prioritaris del treball de la UPF en aquest àmbit. 

Paral·lelament, UPF Solidària ha participat en l’elaboració del VI Plan Director de la Cooperación Española, un element bàsic en el qual s’estableixen els objectius i les prioritats sectorials per a la cooperació espanyola per al desenvolupament. A més, seguint la línia d’aquest pla estatal, s’ha fet una consulta prèvia a la redacció per tal de realitzar un primer apropament als principals aspectes estratègics i aconseguir una major definició del pla estatal. 

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact