Vés enrere Coneix la innovació educativa amb perspectiva social a la UPF

Coneix la innovació educativa amb perspectiva social a la UPF

La innovació social a la docència es desenvolupa des de diferents vessants: la formació del professorat, la innovació docent amb perspectiva social i la transferència social a l’entorn.
14.12.2018

 

La UPF promou des del CLIK la innovació educativa de caire social mitjançant el disseny, el desenvolupament i l'avaluació pedagògics d'iniciatives orientades a integrar la igualtat i el compromís social a la docència i als plans d'estudis de la UPF. 

Formació del professorat

El CLIK i la Unitat d’Igualtat van organitzar i impartir el curs Violències Sexuals a la Universitat: Reconèixer, Acompanyar i Repensar Estratègies de Resposta, adreçat a professors i a personal de gestió. També s’ha potenciat la integració de la perspectiva de gènere a la formació inicial en docència universitària amb sessions específiques.

Innovació educativa amb perspectiva social

Les bones pràctiques docents en matèria de compromís social i igualtat han estat presents enguany dins i fora de la UPF, com la Metodologia Aprenentatge Servei ApS mitjançant campanyes publicitàries en entitats del tercer sector, amb la participació d’alumnes de Comunicació Audiovisual (UPF).

Transferència social a l’entorn

Respecte aquesta vessant, destacar les convocatòries d’ajuts externs de suport a la innovació i a la millora de la qualitat docent:

  • Execució i desenvolupament del projecte "Guiatge" (Ajuntament de Barcelona), conjuntament amb l’entitat Associació Educativa Integral del Raval (AEIRaval).
  • Fase 2. Mentoria social del projecte "Horitzons" (Departament d'Afers Socials), col·laborant amb la Fundació Universitat Pompeu Fabra (Fundació UPF).
  • Obtenció del segell de qualitat del Consell d’Innovació Pedagògica per l’oferta a l’entorn, en especial per les activitats de caire social (Ajuntament de Barcelona).

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact