La col·laboració de la UPF en matèria de cooperació al desenvolupament, no ha estat focalitzada només a nivell internacional. Des de l'any 2012, la Universitat Pompeu Fabra participa també en projectes i iniciatives d'àmbit local. En el següent mapa pots visualitzar tots aquests projectes així com algunes fotografies dels mateixos. A través d'aquest enllaç, també podràs visualitzar els projectes internacionals de cooperació al desenvolupament de la UPF. 

En vermell, projectes subvencionats a la convocatòria 2018.