Què és el "Curs d'Iniciació al Voluntariat"? Què és el "Curs d'Iniciació al Voluntariat"?

 

El Curs d'Iniciació al Voluntariat és una activitat de caràcter formatiu, organitzada pel SACU i compta amb la col·laboració pel que fa als continguts bàsics de la Federació Catalana de Voluntariat Social. El curs consta de 3 sessions teòriques i 2 sessions complementàries que es duran a terme en col·laboració amb entitats que acullen voluntaris i que explicaran i mostraran com es desenvolupa la tasca d'un/a voluntari/ària. Enguany una d'aquestes sessions està dedicada a incorporar  la visió de gènere al voluntariat.

Aquest curs vol donar a conèixer el paper i el significat del voluntariat des de diversos punts de vista: des de la perspectiva global del significat del voluntariat (el concepte, les característiques i els valors del voluntariat); des de la perspectiva de la persona voluntària (les motivacions, el perfil, els límits de l'acció voluntària,...); des de la perspectiva de la participació en l'entitat de voluntariat (el coneixement de l'entitat, la participació en l'entitat, drets i deures del voluntariat, i les entitats de voluntariat, la relació entre el personal remunerat i el voluntari,...) i des de la perspectiva de gènere.

A més el curs també vol dotar als participants d'eines i recursos per a poder conèixer els àmbits de voluntariat i aquells aspectes que cal tenir en compte a l'hora de seleccionar l'entitat a on fer voluntariat.

Vegeu com van ser les edicions anteriors del Curs d'Iniciació al Voluntariat!

 

Nota: Aquest curs forma part del Pla de Formació de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya i donarà dret al certificat que emet la Generalitat. 

Objectius del curs Objectius del curs

Aquesta introducció al món del voluntariat es planteja a partir de:

 • Aproximar als participants a aquells aspectes bàsics que tota persona que vulgui ser voluntària ha de conèixer.
 • Generar espais reflexió sobre diverses qüestions que es poden plantejar en l'acció voluntària.
 • Oferir eines, recursos i fonts d'informació per a orientar a les persones que volen fer voluntariat.
 • Per fer-ho, el curs combina explicacions teòriques, dinàmiques de grup i espais de debat de participació.

 

Calendari, horari i aules Calendari, horari i aules

20 hores (12 hores teòriques, 4 hores de visió de gènere i 4 hores de visita a una entitat).

 • VISIÓ DE GÈNERE
  24 d'abril de 16h a 20h aula 40.041 del Campus Ciutadella a càrrec de les professores Elisabet Puigdollers i Júlia Granell
 • VISITA A UNA ENTITAT
  26 d'abril de 16h a 20h a Terra Veritas (Eixample) i Espai Grau (Raval) espais de l'entitat Barcelona Actua

 

Visita a un centre Visita a un centre

Barcelona Actua ens proposen apropar-nos al món del voluntariat mitjançant la cuina. A primera hora tindrà lloc la preparació de l'activitat a Terra Veritas i després ens trobarem amb la resta de voluntaris a "Dijous, tots a taula al Raval".

Barcelona Actua és una de les nostres entitats de referència i podeu consultar la resta d'activitats que ens ofereixen durant tot l'any a www.barcelonactua.org

 

Metodologia Metodologia

Les sessions del curs es duran a terme a través d'una metodologia dinàmica que impliqui la participació activa dels assistents, d'aquesta manera es realitzaran activitats en petit grup o individualment, les quals seran vivencials o experimentals. 

 

Avaluació Avaluació

Aquesta activitat dóna dret al reconeixement de 2 crèdits ECTS.

Per obtenir-los cal complir els requisits d'avaluació:

ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA A TOTES LES SESSIONS.

SUPERAR L'AVALUACIÓ.
 

 • És obligatori assistir a totes les sessions en cadascuna de les quals es realitzarà un registre d'assistència.
   
 • S'admetrà una manca d'assistència, degudament justificada, que no depassarà el 10% del total d'hores del curs.
 • Al final del curs, CALDRÀ PRESENTAR UN TREBALL INDIVIDUAL dels/de les estudiants participants, que haurà de demostrar els coneixements adquirits.
   
 • L'extensió màxima del treball seran tres pàgines (interlineat 1,5) estil de lletra Arial (11).
   
 • En cas que un treball sigui valorat com a insuficient, hi haurà la possibilitat de repetir-lo una vegada.
   
 • S'ha d'enviar per correu electrònic a l'adreça: voluntariat@upf.edu. El termini per a enviar el treball finalitza: A determinar.

Requisits pel reconeixement de crèdits Requisits pel reconeixement de crèdits

Aquesta activitat forma part del Programa d'activitats de compromís social (PACS) i pots obtenir 2 crèdits ECTS si t'inscrius al Programa. La inscripció és gratuïta i et permetrà no només sol·licitar reconeixement de crèdits sinó també participar a totes les activitats gratuïtes que s'hi programen. 

 

Com sol·licitar el reconeixement de crèdits:

 • S'elaborarà una llista d'aptes i no aptes i es comunicarà el resultat de l'avaluació individualment als/a les estudiants participants per correu electrònic.
 • Hauràs d'inscriure't en el Programa d'Activitats de Compromís Social (PACS) de la UPF.
 • Consulta com sol·licitar el reconeixement de crèdits aquí: tràmit reconeixement de crèdits per activitats universitàries

 

Com inscriure't al curs? Com inscriure't al curs?

 

Inscripció al Curs d'Iniciació al Voluntariat 2017-2018 (Límit: 25 places) - 09/04/18

8€

Pots formalitzar la teva inscripció fent un click a la icona  inscriu-te!   que correspongui [o a través del Punt d'Informació a l'Estudiant]. Si al moment de fer la inscripció tens algun problema, entra al Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU), indica que estàs interessat/da en participar-hi i deixar les teves dades de contacte.

 

*Les dades facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Activitats socioculturals",  titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de realitzar la difusió i la gestió d'activitats socioculturals organitzades per la Universitat. Aquestes dades només podran ser cedides, amb el consentiment previ de l'interessat, a l'Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) i a d'altres entitats vinculades a la cooperació universitària al desenvolupament amb la finalitat de difondre i gestionar la cooperació al desenvolupament; i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legalment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona