Vés enrere Educació i professionalització per eradicar la pobresa (Burkina Faso)

Educació i professionalització per eradicar la pobresa (Burkina Faso)

Nom de la persona sol·licitant i col·lectiu: Antonio Pablo Ladrón de Guevara (PDI)

Entitat beneficiària: CAT SYA ONG

Import subvencionat: 3.414€

Temps d’execució del projecte: 11 mesos

Lloc d’execució del projecte: Burkina Faso

Grup de dones participant de la formació

Aquest projecte va ser executat per CAT SYA en col.laboració amb el centre d’alfabetització i formació en oficis AFID, del poble de Kotedugú, i les dues associacions de dones “Sababou Gnouma” i “Weltare”. 

OBJECTIUS:  

  • Promoure l’alfabetització i la formació en comptabilitat i oficis per les dones de les  associacions Sababou Gnouma i Weltare, dels pobles de Kotedugú i Koro, com manera  de lluitar contra la pobresa extrema en la que viuen i dotar-les de les eines per sortir ne (ODS Nº1, Nº4, Nº5). 
  • Impulsar la creació d’un hort escolar en el centre AFID d’alfabetització i formació en oficis del mateix poble, com una activitat innovadora per als nens i nenes de dit centre, que no han tingut la sort de poder anar a l’escola (ODS Nº1, Nº2, Nº4, Nº6, Nº8, Nº12).  

Per recolzar aquests objectius, i donades les dificultats econòmiques que pateix la població beneficiària, se’ls va oferir donació de menjar (cantina diària) durant el període subvencionat (ODS Nº2). 

BENEFICIARIS DIRECTES = 114

- 15 dones de diferents ètnies del poble de Kotédugú + 12 dones del poble de Koro; 

- 2 monitors en Alfabetització + 1 monitor en comptabilitat (el mateix per les dones dels dos pobles);  

- 72 nens i nenes del centre AFID;  

- 2 coordinadors locals + 2 supervisors + 2 tècnics agrícoles; + 1 comptable de Cat Sya;

- 3 comerciant proveïdors del material necessari per l’hort + 2 comerciants pel menjar per la cantina. 

BENEFICIARIS INDIRECTES = 684

162 familiars de les dones beneficiàries + 432 familiars dels nens del centre AFID + 90 familiars  dels monitors, coordinadors, supervisors, tècnics agrícoles, comerciants i comptable.

IMPACTE ACONSEGUIT:

Un 50% de les dones han continuat l’alfabetització fins al final (les dones del poble de Koro no van poder seguir donat el retardament en la represa de les classes causat per la pandèmia). 

Dona escrivint en una pissarra

En el poble de Kotedugú va haver-hi 5 dones que van abandonar el projecte; les que el van continuar van fer l’examen i van obtenir la màxima nota. Totes elles van participar en la formació en comptabilitat ja que van opinar que el tema les concernia. El resultat va ser molt positiu, es va notar un gran avanç en els coneixements fins al punt que es planteja la  possibilitat d’inciar el format A3F l’any que ve amb les dones de Kotedugú.

Pel que fa a l’hort, l’impacte del projecte ha estat molt positiu ja que, malgrat les dificultats provocades per la pandèmia, l’objectiu de la posta en marxa d’un hort escolar es va assolir, els nens van aprendre tècniques agrícoles noves que els ajudaran en el futur, es van visualitzar els fruits de l’hort i, fins i tot, es va aconseguir iniciar un cert comerç (amb les cebes, melons, oseille, gombo, etc., recollits de l’hort).

Mèdia: