Vés enrere Dret a l’Aigua i Salut: rehabilitació d’un pou d’aigua potable (Burkina Faso)

Dret a l’Aigua i Salut: rehabilitació d’un pou d’aigua potable (Burkina Faso)

Nom de la persona sol·licitant i col·lectiu: Cristina Cols Segura (PAS)

Entitat beneficiària: Aigua per al Sahel

Import subvencionat: 2.875€

Temps d’execució del projecte: 6 mesos

Lloc d’execució del projecte: Burkina Faso (Àfrica)

Aquest projecte buscava millorar la qualitat de vida i la salut dels infants, dones i homes del departament de Boura a Burkina Faso a través de la rehabilitació d’un pou ja existent al poblat de Hiela, que va ser construït l'any 1987 i que no funcionava. 

Com a objectiu específic es buscava disminuir la mortalitat infantil per causes hídriques i la sobrecàrrega de treball de les dones, incrementant així les seves oportunitats de desenvolupament.

Els beneficiaris directes eren tota la població del poblat de Hiela, unes 1.038 persones (570 dones i 468 homes), i especialment les dones i nenes, així com alguns nens que fan el treball d’anar a buscar l’aigua (700 persones). Com a beneficiaris indirectes també trobem altres dones que podrien venir d’altres poblats sense aigua i visitants o gent de pas.

Resultats esperats:

  • Millora les condicions d’accés a l’aigua potable amb la rehabilitació d’un pou --> S'ha reduït el temps de recolecta de l'aigua per a cada família (reducció estimada de 3 hores diàries).
  • Disminució de la sobrecàrrega de feina deguda a la recollida d’aigua potable 
  • Augment del temps lliure de les dones i nenes i les possibilitats d’apoderament i escolarització per aquestes dones i nenes.
  • S'ha fet sensibilització sobre els hàbits d'higiène entre els beneficiàris.

La rehabilitació de Hielà es va fer en el temps previst (2 mesos, les obres van començar el 10 de maig). Es va aconseguir que tota la població de Hielà (aprox. 1038 persones) tinguin accés a l’aigua potable i particularment, el col·lectiu més vulnerable (dones i nens/nenes). A més a més, es va reduir el temps de recol·lecta de l’aigua per a cada família (reducció estimat en 3 hores diàries) pel fet de tenir el pou a proximitat. Conseqüentment, es va augmentar el temps disponible de les dones i els nens però no va passar prou temps des de la rehabilitació del pou per poder veure l’impacte final en l’escolarització dels nens/nenes ni en l’empoderament de les dones. 

Finalment, la continuïtat del servei estava garantida gràcies a que l´ús de pous d’aigua amb bomba manual tipus volanta o índia s’adaptava perfectament a la realitat sociocultural de Burkina Faso. Aquesta infraestructura bàsica contribuïa al desenvolupament local, potenciava els recursos propis i permetia la gestió directa i manteniment per part dels beneficiaris sense exigir un alt nivell de coneixements tècnics. A més a més, la sensibilització ha ajudat a que la població de la zona conegués els riscos per la salut de beure aigua no potable. 
 


 

Contacta amb l’entitat:

Mèdia: