Vés enrere Dret a l’Aigua i Salut: rehabilitació d’un pou d’aigua potable (Burkina Faso)

Dret a l’Aigua i Salut: rehabilitació d’un pou d’aigua potable (Burkina Faso)

Nom de la persona sol·licitant i col·lectiu: Cristina Cols Segura (PAS)

Entitat beneficiària: Aigua per al Sahel

Import subvencionat: 2.875€

Temps d’execució del projecte: 6 mesos

Lloc d’execució del projecte: Burkina Faso (Àfrica)


Aquest projecte busca millorar la qualitat de vida i la salut dels infants, dones i homes del departament de Boura a Burkina Faso a través de la rehabilitació d’un pou ja existent al poblat de Hiela, que va ser construït l'any 1987 i que actualment no funciona. 

Com a objectiu específic es busca disminuir la mortalitat infantil per causes hídriques i la sobrecàrrega de treball de les dones, incrementant així les seves oportunitats de desenvolupament.

Els beneficiaris directes són tota la població del poblat de Hiela, unes 1.038 persones (570 dones i 468 homes), i especialment les dones i nenes, així com alguns nens que són els que fan el treball d’anar a buscar l’aigua (700 persones). Com a beneficiaris indirectes també trobem altres dones que podrien venir d’altres poblats sense aigua i visitants o gent de pas.

Resultats obtinguts:

  • Millora les condicions d’accés a l’aigua potable amb la rehabilitació d’un pou --> S'ha reduït el temps de recolecta de l'aigua per a cada família (reducció estimada de 3 hores diàries).
  • Disminució de la sobrecàrrega de feina deguda a la recollida d’aigua potable 
  • Augment del temps lliure de les dones i nenes i les possibilitats d’apoderament i escolarització per aquestes dones i nenes.
  • S'ha fet sensibilització sobre els hàbits d'higiène entre els beneficiàris.


 

Contacta amb l’entitat:

Mèdia: