Vés enrere Desenvolupament del pensament crític de l’alumnat per contribuir a la reducció de les desigualtats i al benestar planetari (Senegal i Costa d'Ivori)

Desenvolupament del pensament crític de l’alumnat per contribuir a la reducció de les desigualtats i al benestar planetari (Senegal i Costa d'Ivori)

Nom de la persona sol·licitant i col·lectiu: Marcel Costa Vila (Personal Docent i Investigador)

Entitat beneficiària: Fundació Educació Solidària

Import subvencionat: 4.525€

Temps d’execució del projecte: 9 mesos

Lloc d’execució del projecte: Senegal - Costa d'Ivori

El projecte volia contribuir a proporcionar una educació de qualitat per als infants i joves del Senegal i Costa d’Ivori. Fruit de la col·laboració entre un grup de docents de la UPF i de l’Association Éducation Solidaire (AES) del Senegal que gestiona 26 centres educatius i socials a la regió de l’Àfrica de l’Oest, el projecte es basava en la transferència i l’intercanvi de coneixement com a eina transformadora per als docents i l’alumnat.

Per donar continuïtat a l’evolució aconseguida en les edicions anteriors, enguany el projecte va prioritzar la realització d’una nova edició dels dos seminaris pedagògics: un de llengües (14a edició) i un de ciències (7a edició). 

L'objectiu general era contribuir a una educació de qualitat (ODS4), la reducció de les desigualtats (ODS 10) i al benestar planetari (ODS 13) desenvolupant el pensament crític de l’alumnat Costa d'Ivori i del Senegal a partir de la formació i innovació didàctica del seu professorat. A nivell més específic trobem: 

  1. Consolidar les capacitats del professorat en la utilització d’eines digitals com a estratègia educativa per a reduir la bretxa digital de l’alumnat.
  2. Millorar la formació didàctica del professorat per tal d’educar a l’alumnat cap a una ciutadania informada i crítica que contribueixi a un Senegal i una Costa d’Ivori més sostenibles.

Amb relació als resultats principals, es destaquen principalment dos: la integració del centre educatiu de Daloa (Costa d’Ivori) al projecte i que va enfortir el caràcter internacional d'aquest, i també el disseny i l'organització del seminari de llengües directament des del Senegal. Aquest projecte va contribuir a assegurar que els equips docents de la zona poguessin garantir una educació de qualitat per sobre de la majoria dels altres centres educatius del país. La mitjana d’aprovats a l’educació primària al Senegal no supera en molts casos el 50% o 60%, però als centres de l’Association Éducation Solidaire, el nivell d’aprovat va superar en tots els casos el 80% i en la majoria és del 100%.

L’informe d’avaluació enviat per la contrapart a posteriori dels seminaris posa de manifest la importància dels seminaris per a la formació continuada i presencial dels docents senegalesos i de Costa d’Ivori i la necessitat de seguir invertint en equipament informàtic per als centres educatius participants. Dels 9 centres educatius de primària i secundària de la contrapart al Senegal i a Costa d’Ivori, tots participants al projecte, encara n’hi havia 3 que no tenien ordinadors ni connexió a internet.

Les persones beneficiàries directes del projecte foren els docents de les escoles participants del Senegal i de Costa d’Ivori. Tant aquells que haguessin participat en els seminaris, com la resta dels seus col·legues d’escola amb qui compartien espais d’intercanvi i formació de manera quotidiana (fòrums virtuals, plataforma Alearners, reunions setmanals de coordinació, etc). Enguany hi va participar 43 docents però es calcula que 120 els docents seran beneficiaris directes finals del projecte, amb un rati aproximat de 1/3 de dones i 2/3 d’homes.

L’alumnat dels centres participants eren els beneficiaris indirectes. Es tractava de l’alumnat de 9 centres educatius d’entre 6 i 16 anys (4 escoles de primària i 5 de secundària, 8 de Senegal i 1 de Costa d’Ivori), uns 2150 alumnes – amb el 55% aproximat de nenes i el 45% de nens. També eren beneficiaris indirectes els professors de la UPF participants al projecte que els va permetre conèixer una realitat educativa diferent, fet que va enriquir la seva visió del món i la seva tasca docent.