Vés enrere Desenvolupament d’una base de dades genètiques de la població de El Salvador per a la identificació de víctimes de violacions dels drets humans durant el conflicte armat (Catalunya i El Salvador)

Desenvolupament d’una base de dades genètiques de la població de El Salvador per a la identificació de víctimes de violacions dels drets humans durant el conflicte armat (Catalunya i El Salvador)

Nom de la persona sol·licitant i col·lectiu: Ferran Casals (Personal Docent i Investigador)

Entitat beneficiària: Asociación Pro-Búsqueda

Import subvencionat: 3.000€

Temps d’execució del projecte: 9 mesos

Lloc d’execució del projecte: El Salvador / Barcelona

FGx (aparell on se seqüencien les mostres)

Amb aquest projecte es volia donar el primer pas per a la creació d’un banc de dades genètiques poblacionals de la població de El Salvador. No existia cap base de dades d’aquestes característiques, i era una eina de gran valor per a la posterior identificació d’individus desapareguts.

Es va definir la població de referència i es van recollir mostres de raspat bucal de 100-150 individus, així com es va obtenir el seu consentiment informat per a cedir i utilitzar les seves dades. Posteriorment es va realitzar la extracció d’ADN i les anàlisis genètiques per a la obtenció de dades de les regions cromosòmiques utilitzades per la genètica forense en cada mostra.

Imatge de la recepció i apertura de mostresA partir d’aquests resultats, es va generar una base de dades genètiques amb dades de freqüències al·lèliques per a cada regió analitzada, que va servir com a referència en els posteriors treballs d’identificació d’individus. En la darrera part del projecte es van fer sessions de seminaris online per a la transferència de resultats i formació en tecnologies bàsiques de genètica molecular i forense.

Contacta amb l’entitat:

Mèdia: