Vés enrere Capacitacions i acompanyament en pràctiques d'agricultura regenerativa: L'agricultura que lluita contra el canvi climàtic (Moçambic)

Capacitacions i acompanyament en pràctiques d'agricultura regenerativa: L'agricultura que lluita contra el canvi climàtic (Moçambic)

Nom de la persona sol·licitant i col·lectiu: Xavier Brunet (Personal d'Administració i Serveis Jubilat)

Entitat beneficiària: Azada Verde

Import subvencionat: 4.900€

Temps d’execució del projecte: 12 mesos

Lloc d’execució del projecte: Moçambic

Aquest projecte pretenia donar continuïtat el treball iniciat amb les dues convocatòries anteriors. Durant aquests anys d'acompanyament a les famílies agricultores per tal que el projecte faci un salt qualitatiu, van detectar la necessitat, que era necessari comptar en el camp amb una persona de més experiència en l'àrea d'agricultura.

Així, tenia com a objectiu formar i acompanyar a les famílies agricultores de la localitat de Toronga, a Moçambic, sobre tècniques i pràctiques agrícoles en les seves pròpies parcel·les familiars. La finalitat última era la d'assegurar i millorar les produccions de les famílies reduint la fam, la pobresa i la vulnerabilitat, i al seu torn que duguessin a terme pràctiques agrícoles que respectessin la terra i la fessin més resilient a les mudances climàtiques.

El projecte, cofinançat per UPF Solidària, garantia la implementació i seguiment de pràctiques agrícoles a 68 famílies (476 persones) del districte de Chibabava:

  • 18 famílies Associació Agrícola de Nhaumue.
  • 43 famílies Associació Agrícola de Massane.
  • 7 famílies que usen Bici- Bombes d’Aigua de Mangunde 

Per a poder cobrir a totes les famílies i poder treballar a totes les parcel·les dels beneficiaris directes fou necessari la compra d'una motocicleta amb la que qual nou tècnic agrònom pogués fer visites freqüents a totes les famílies. En quant als beneficiaris indirectes, es considerarà a tota la població de la localitat de Toronga (Districte de Chibabava)  que compta amb una població d'uns 15.285 habitants.

La implementació i el bon desenvolupament d'aquest projecte va permetre començar a donar solucions a moltes de les problemàtiques amb les quals s'enfronta la zona:

  • Transició a una agricultura de subsistència a una regenerativa. Va ser clau la introducció de la patata per part de l’enginyer agrònom, un cultiu d’alt rendiment que va obtenir una alta producció i va permetre generar uns ingressos extres a les famílies.
  • Increment de la producció i millora de la productivitat. La comunitat de Massane va experimentar un augment d ́un 37% de producció respecte l’any 2021 (3.616 Kg més), contant amb un total va produir 13.577 Kg que van suposar uns ingressos de 2.086 Euros.  
  • Millora de la varietat alimentària de la població. 
  • Augment dels ingressos familiars. El cultiu d’alt rendiment va obtenir una alta producció i va permetre generar uns ingressos extres a les famílies.
  • Resiliència dels efectes Canvi Climàtic.
  • Promoure l'interès dels joves. De totes les persones beneficiades directament un total de 13 persones foren joves.
  • Augmentar les oportunitats per a les dones de la zona. De les 68 persones, 39 foren dones i 29 homes. 

En conclusió, gràcies a la capacitació en agricultura regenerativa i ecològica de les 68 famílies beneficiàries, es va aconseguir l’objectiu d’assegurar i millorar la producció i productivitat dels cultius, tot diversificant la dieta i millorant l ́ alimentació de les famílies, així com van augmentar els seus ingressos gràcies a la venda dels productes en els mercats, i en definitiva es va reduir la inseguretat alimentària de les famílies rurals de Moçambic amb les treballaven. 


 

Mèdia: