Al desembre i al març podràs automodificar la matrícula que vas fer al setembre

Els canvis que podràs fer són els següents:

  • Matricular-te de crèdits nous (n'hauràs d'abonar l'import).
  • Canviar una assignatura de què estàs matriculat per una de nova amb més crèdits (hauràs d'abonar l'import dels nous crèdits).
  • Abandonar una assignatura o canviar-la per una de menys crèdits (no es retornarà la diferència d'import).
  • No es retornaran els imports d'assignatures que no es cursin, excepte en el cas que siguin causes imputables a la Universitat.

Si escau, s'haurà d'abonar la taxa establerta pel Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya de 27,27 €, que només es carrega un cop per curs acadèmic.

Quan?

  • Desembre del 2022: 12
  • Març del 2023: 16

On?

matricula.upf.edu

Com?

Instruccions per fer la modificació de matricula