El 16 d’octubre del 2013 la UPF es va adherir a la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables (Xarxa us.cat). La Xarxa us.cat aplega les dotze universitats catalanes públiques i privades: la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Ramon Llull (URL),  la  Universitat de Lleida (UdL), la Universitat  de  Girona (UdG), la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i la Universitat Abat Oliva CEU (UAO CEU); i les secretaries de Salut Pública, del Departament de Salut, i d’Universitats i Recerca, del Departament d’Empresa i Coneixement, de la Generalitat de Catalunya, que n'assumeixen la vicepresidència permanent.

L’any 2010, amb l’impuls de la càtedra de Promoció de la Salut de la UdG, la UdG, la URV i la UAB, van constituir la Xarxa us.cat. El 29 de març del 2011, la UdG, com a membre fundador i primera presidència, va organitzar la Jornada de Presentació de la Xarxa Catalana d'Universitats Saludables, en què es van adherir formalment les set primeres universitats: UdG, URV, UAB, UB, UdL, FUB (actual UCC) i UAO CEU. Posteriorment, i fins al 2018, s’han anat adherint les cinc restants. La segona presidència de la Xarxa la va assumir la UAB (2016-2018). La UPF la va rellevar (2019-2021) i actualment exerceix aquest rol la UB (2021-2023).

La Xarxa us.cat arriba directament a més de 250.000 persones que integren la comunitat universitària  (alumnat, personal d’administració i serveis i personal docent i investigador) al territori, i indirectament a la societat en el seu conjunt.

La Xarxa us.cat proposa els objectius següents (relació no exhaustiva):

 • Potenciar la universitat com a entorn promotor de la salut de la comunitat universitària i de la societat en el seu conjunt.
 • Promoure i afavorir el treball col·laboratiu entre els organismes de salut pública, les institucions comunitàries i les universitats, a escala nacional i internacional.
 • Consensuar línies estratègiques i de treball per dur a terme un projecte d’universitat promotora de la salut.
 • Possibilitar l’elaboració i el desenvolupament de projectes comuns en les línies estratègiques de la Xarxa.
 • Fomentar la recerca i la docència, de grau i de postgrau, en promoció de la salut.
 • Afavorir l’intercanvi d’experiències en promoció de la salut.
 • Planificar serveis i activitats al campus dirigits a promocionar la salut de la comunitat universitària.

Les principals fites de la Xarxa us.cat en aquests vuit anys d’existència han estat:

 • L’adhesió de totes les universitats catalanes (2010-2018), la Secretaria de Salut Pública (2010) i la Secretaria d’Universitats i Recerca (2018).
 • La celebració de dos esdeveniments anuals, a totes les universitats: la Setmana Saludable, una mostra dels programes i activitats saludables que es fan dins de la universitat al llarg de l’any, i l’organització d’activitats saludables per col·laborar amb la Marató de TV3.
 • La celebració, cada dos anys, de les Jornades us.cat, en què es tracten temes d’interès comú amb l’objectiu de compartir i fer visibles els projectes que es fan als campus.
 • La participació, cada any, en l’organització de la Setmana Sense Fum celebrada el maig, amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac.
 • La participació a la Comissió de Salut a Totes les Polítiques, comissió transversal formada per persones expertes en salut comunitària i salut global, membres de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i de la Secretaria d’Universitats i Recerca, per treballar en la definició de competències i continguts d’un mòdul formatiu que les universitats podran incloure a totes les titulacions.
 • La participació en estudis de recerca, com per exemple, l’estudi d’avaluació "Efectivitat de la vacuna contra el virus del papil·loma humà en la prevenció de la infecció oral", coordinat per l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i emmarcat dins el Pla de Monitoratge i Avaluació de l'Impacte de la Introducció de la Vacuna VPH, promogut per la Secretaria de Salut Pública.
 • La participació en un projecte col·laboratiu del Grup de Treball d’Universitats Saludables de la Xarxa Vives d’Universitats, liderat per aquesta Xarxa, amb la finalitat d’elaborar una definició i establir els objectius generals del concepte “universitat saludable” i un model estratègic d’universitat saludable i sostenible de referència per a totes les universitats.
 • L’establiment de tres projectes de treball col·laboratiu entre els membres de la Xarxa per tractar les competències en salut, l’anàlisi dels indicadors de salut de la comunitat universitària i el tractament de les addiccions a la universitat.