Els adults fan activitat física durant el temps lliure o durant els desplaçaments (per exemple, passejant a peu o amb bicicleta) i mitjançant activitats professionals, feines domèstiques, jocs, esports o exercicis programats, en el context de les activitats diàries, familiars i comunitàries.

L'activitat física moderada i regular, junt amb una alimentació sana, és un dels factors ambientals més importants per assolir i mantenir un bon estat de salut en totes les etapes de la vida. Els estudis fets sobre aquest tema indiquen que les persones actives tenen un 30% menys de risc de morir prematurament (per qualsevol causa) que les persones inactives. Aquests efectes són evidents tant per a persones amb un pes dintre dels valors de la normalitat com per a aquelles que pateixen d'excés de pes i/o d'obesitat.

Qualsevol tipus d'activitat física ha de ser proporcional a l'edat, el sexe, la fisiologia, els antecedents personals i patològics i les característiques ambientals. S'ha de tenir en compte que un estil de vida actiu i la pràctica regular d'activitat física influeixen positivament en l'adopció d'altres comportaments saludables, com són una disminució del consum de tabac i d'alcohol i una alimentació més equilibrada.

La inactivitat física, o sedentarisme, constitueix el quart factor de risc més important de mortalitat en tot el món (6% de defuncions a escala mundial) i està cada vegada més estesa en molts països. Això repercuteix considerablement en la salut general de la població mundial, en la prevalença de malalties no transmissibles (per exemple, malalties cardiovasculars, diabetis o càncer) i en els seus factors de risc, com la hipertensió, l'excés de glucosa a la sang o el sobrepès.

Pel que fa a l'esquena, tots aquests factors influeixen negativament i és per això que cal actuar sobre ells per eliminar-los o reduir-los al màxim, en la mesura del possible, per afavorir que l'esquena, eina fonamental de treball en el nostre dia a dia a la Universitat, gaudeixi de la millor condició física i ens permeti sentir-nos en forma i treballar en el màxim confort possible.

 

Font: Canal Salut