Després de les vacances hem de tornar a la vida quotidiana. Això comporta un procés de readaptació a la nostra vida laboral o estudiantil després del període vacacional. Per a algunes persones pot resultar molt intens i produir-li molèsties que poden arribar a manifestar-se amb quadres d'estrès agut, que afecta amb més freqüència les dones.

Aquesta intensitat rau en la pressió emocional que comporta el canvi d'estil de vida; en concret, els canvis d'horaris i d'obligacions, quan hem d'afrontar de nou el nostre dia a dia. És el que s'anomena com a síndrome postvacacional, si bé no hi ha un consens científic sobre la seva existència real. No obstant això, si aquests canvis adaptatius es perpetuen més enllà d'uns dies, pot aparèixer un estrès crònic que manifestarà una situació clínica específica i que pot requerir tractament específic.

Independentment de la seva incidència sobre aquesta readaptació, conviure amb una càrrega cognitiva de treball o d'estudi que no s'ajusti a les nostres capacitats per excés o per defecte, la manca de recursos suficients per treballar o estudiar, una relació conflictiva amb els companys o l'entorn, entre altres supòsits, pot comportar un desequilibri que es manifesti en fatiga o en estrès, en funció de les característiques de l'exposició.

La fatiga es pot recuperar, generalment, amb descans; però l'estrès té, entre les seves importants conseqüències, la incidència sobre la qualitat de vida de les persones afectades. Tot i que és responsabilitat de la Universitat oferir un entorn de treball i d'estudi saludables, tant físicament com psicosocialment, no hem d'oblidar que a manera individual podem fer molt per prevenir-lo i gestionar-lo en el lloc de treball i/o estudi i, per què no, en la vida quotidiana.